Nowe podejście do efektywności w budynkach

Wydajne energetycznie budynki to wielkie oszczędności

Czas wykorzystać potencjał. Raport opublikowany przez firmę konsultingową Ecofys jest pierwszym, który potwierdza i kwantyfikuje ogromny, niewykorzystany potencjał oszczędności energii w UE, który można osiągnąć poprzez modernizację systemów technicznych budynku.

Nadszedł czas, aby odkryć możliwości ukryte w betonowych płytach, szkle i stali w celu osiągnięcia ogromnych oszczędności, większej liczby miejsc pracy i ulepszenia miejsca do życia.

Uwolnienie potencjału oszczędności energii w naszych budynkach

Prosta prawda o naszych budynkach
Dowiedz się dlaczego systemy techniczne budynku są ważne
Przeczytaj pełny raport opublikowany przez firmę doradztwa energetycznego Ecofys

Centralny układ nerwowy naszych budynków

Istnieją sprawdzone technologie czyniące nasze budynki i systemy w nich zawarte bardziej wydajnymi, jednakże nadal brakuje ich w większości budynków. Optymalizacja systemów technicznych budynków nie tylko zwiększa efektywność środowiska budowlanego, ale także pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć otoczenie — proaktywnie zarządzając zużyciem energii oraz utrzymując zdrowe, wygodne i wydajne środowisko życia dostosowane do ich potrzeb. Koszty tych technologii są niskie i można je łatwo zmodernizować w budynkach, podczas gdy korzyści w zakresie oszczędności energii i kosztów mogą być znaczne.

Zmniejszenie ilości odpadów i poprawa stanu technicznego dla milionów Europejczyków

Zastosowane rozwiązania będą się różnić w zależności od typu budynku, jednakże podstawowe zasady zmniejszenia ilości odpadów, obniżenia kosztów i poprawy stanu środowiska dla użytkowników pozostają takie same. Poznaj nasze studia przypadków.

Nigdy nie było lepszego czasu na ponowne przemyślenie kwestii wydajności

Osiągnięcie przejścia UE na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. wymaga pełnej dekarbonizacji naszych budynków. Istnieje więc wyraźna potrzeba przyspieszenia modernizacji istniejących zasobów budowlanych. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić maksymalną wydajność działania systemów technicznych budynku.

Wprowadzenie Europy na ścieżkę szybkiego przejścia do wysoko wydajnych, połączonych budynków

Wdrożenie nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) stanowi niepowtarzalną okazję do przyspieszenia optymalizacji systemów technicznych budynku oraz najbardziej opłacalną drogę do osiągnięcia naszych celów.

Nowa dyrektywa EPBD kładzie większy nacisk na regulatory przepływu energii poprzez odpowiednie podstawy kontroli, ukierunkowanie pełnego i częściowego obciążenia w wymaganiach inspekcyjnych, umożliwienie budynkom inteligentnego działania oraz danie użytkownikom możliwości decydowania. Nastał odpowiedni czas na działanie dzięki zestawowi kluczowych środków umożliwiających przejście na nowy system.

Kluczowe środki służące pomyślnemu wdrożeniu:

Egzekwowanie istniejących przepisów, takich jak art. 8 obowiązującej dyrektywy EPBD. Wskazówki dla państw członkowskich dotyczące wdrażania dyrektywy EPBD poparte przykładami najlepszych praktyk dla różnych typów budynków. Egzekwowanie dyrektywy EPBD jest uproszczone dzięki nowym wiążącym wymogom dotyczącym kluczowych funkcji, takich jak indywidualna kontrola temperatury w pomieszczeniu.

W nowej dyrektywie EPBD zwrócono się do państw członkowskich o dokonanie oceny i udokumentowanie charakterystyki energetycznej systemów technicznych budynków w celu zwiększenia świadomości na temat możliwych korzyści w zakresie efektywności i zwiększenia zapotrzebowania. Państwa członkowskie mogą skorzystać z istniejących narzędzi, takich jak paszport renowacji budynków lub nowy wskaźnik inteligentnego zarządzania energią, w celu stymulowania rynku.

Potrzebna jest większa spójność terminologii stosowanej przez Komisję Europejską w celu uniknięcia niezdecydowania i niepewności wśród inwestorów i użytkowników. Jaśniejsze wymagania zostały wprowadzone w odniesieniu do kluczowych funkcji, takich jak indywidualna kontrola temperatury w pomieszczeniu, częściowe obciążenie i warunki pełnego obciążenia, a także w odniesieniu do automatyzacji budynków i kontroli w celu wsparcia wdrożenia dyrektywy EPBD w państwach członkowskich.

  • Regulacje, normy i badania powinny koncentrować się nie tylko na poszczególnych produktach, ale także na ich charakterystyce energetycznej w odniesieniu do układów technicznych budynków oraz kluczowych funkcji.
  • Państwa członkowskie muszą śledzić postępy poprzez gromadzenie danych na temat stanu układów technicznych w istniejących budynkach.
  • Państwa członkowskie muszą przeprowadzić renowacje krajowe, które obejmują etapową głęboką renowację, a ponadto wspierać ukierunkowane na cel środki ekonomiczne oraz oparte na dowodach szacunki dotyczące oczekiwanych oszczędności energii. Należy również uwzględnić szersze korzyści związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i jakością powietrza.
  • Aby to osiągnąć, Komisja Europejska i EPBD powinny przedstawić jasny, kompleksowy ranking wszystkich dostępnych środków w oparciu o: a) szybkość, z jaką mogą one przynieść oszczędności w zakresie kosztów i emisji dwutlenku węgla oraz b) skuteczność, z jaką ułatwią wdrożenie kolejnych środków.
  • Komisja Europejska musi również podkreślić rolę systemów kontroli w równoważeniu zminimalizowanych strat energii, zysków wewnętrznych i pozostałych potrzeb energetycznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

Powiązane informacje