Informacje ogólne

Danfoss Poland Sp. z o.o.

Siedziba główna
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Polska

www.danfoss.pl
e-mail: info@danfoss.com
Telefon: +48 22 755 07 00
Faks: +48 22 755 07 01 

Adres Tuchom
Tuchom, ul. Tęczowa 46
80-209 Chwaszczyno
Polska

www.danfoss.pl, www.ogrzewanie.danfoss.pl
e-mail: info.den@danfoss.com
Telefon: +48 58 512 91 00
Faks: +48 58 512 91 05/06

Prezes Zarządu spółki i Dyrektor Generalny:
Adam Jędrzejczak

Członkowie Rady Nadzorczej
Kjeld Stark
Niels Damgaard Hansen
Anders Stahlschmidt
Mads Pinnerup

Numer KRS
KRS: 0000018540 Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer REGON
REGON: 190209149

Numer NIP
NIP: 586-000-58-44

Wysokość kapitału zakładowego
31 922 100 zł 

 

Danfoss A/S
 
Adres
Danfoss A/S
DK-6430 Nordborg
Dania

Kontakt
www.danfoss.com
e-mail: danfoss@danfoss.com
Telefon: +45 7488 2222
Faks: +45 7449 0949

Zarząd
Kim Fausing, President & CEO
Jesper V. Christensen, CFO

Nr rejestracyjny
CVR 20 16 57 15

Kapitał założycielski
1,024,147,300 DKK