Ciepłownictwo

 • Rozwiązania
 • Zastosowania
Ciepłownictwo

Przez prawie 80 lat firma Danfoss przesuwała granice inżynierii, łącząc doświadczenie z innowacjami w zakresie technologii klimatycznych i energetycznych. Obecnie, w zakresie większym niż kiedykolwiek wcześniej, współpracujemy z rządami państw i lokalnymi samorządami na całym świecie w celu opracowania systemów dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej, które nie tylko będą miały doskonałą wydajność, lecz także będą stanowić ekologiczne rozwiązania w przyszłości. W miarę jak miasta rozwijają się i w coraz większym stopniu są uzależnione od wielu źródeł energii, sieci ciepłownicze i ciepłownie stają się coraz bardziej złożone. Zapobieganie przestojom ma kluczowe znaczenie, a firma Danfoss dysponuje rozwiązaniami, które mogą utrzymać instalacje w gotowości do pracy, a także pomóc w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i osiągnięciu bardziej zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Rozwiązania

Zastosowania

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Ciepła woda użytkowa

  Rozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Sieć ciepłownicza i chłodzenia w budynkach

  Oszczędność energii, czasu i środków inwestowanych w infrastrukturę systemu dystrybucji energii cieplnej dzięki know-how firmy Danfoss oraz zaawansowanym węzłom cieplnym, wymiennikom ciepła i komponentom regulacyjnym.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Sieć dystrybucyjna

  Oszczędność energii, czasu i środków inwestowanych w sieć systemu dystrybucji energii cieplnej dzięki know-how firmy Danfoss oraz zaawansowanym węzłom cieplnym, wymiennikom ciepła i komponentom regulacyjnym.

 • if (isSmallPicture) { Regulatory różnicy ciśnień — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory różnicy ciśnień — Danfoss } else { Regulatory różnicy ciśnień — Danfoss }
  Regulatory różnicy ciśnień

  Regulatory różnicy ciśnień są stosowane do utrzymywania stałej i obniżonej różnicy ciśnień na samym zaworze regulacyjnym z siłownikiem lub w całym układzie/węźle cieplnym. Eliminuje to wahania ciśnienia i poprawia jakość regulacji temperatury.

 • if (isSmallPicture) { Węzły cieplne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Węzły cieplne — Danfoss } else { Węzły cieplne — Danfoss }
  Kompaktowe węzły cieplne

  Węzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które zapewniają dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania zgodnie z zapotrzebowaniem.

 • if (isSmallPicture) { Przepustnice — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Przepustnice — Danfoss } else { Przepustnice — Danfoss }
  Przepustnice

  Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.

 • if (isSmallPicture) { Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłowniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłowniki — Danfoss } else { Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłowniki — Danfoss }
  Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłowniki

  Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym zapewniają doskonałą regulację i efektywność w każdym budynku i w każdej aplikacji. Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla ciepłownictwa, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary.

 • if (isSmallPicture) { Zawory kulowe — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory kulowe — Danfoss } else { Zawory kulowe — Danfoss }
  Zawory kulowe

  Zawory kulowe służą do regulacji dwustanowej (włączania i wyłączania) przyłącza budynku. Dzielą one układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.