Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłowniki

 • Przegląd
 • Gama produktów
 • Narzędzia i aplikacje
 • FAQ
 • Filmy

Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla układów ciepłowniczych, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary. To z kolei przekłada się na polepszenie regulacji temperatury i niezawodności przy jednoczesnym wzroście sprawności energetycznej całego układu. W efekcie końcowym całość wpływa na podniesienie komfortu użytkownika. Oferta zaworów z siłownikiem MCV obejmuje zarówno zawory zwykłe, jak i odciążone hydraulicznie, które zaprojektowano z przeznaczeniem do pracy w najbardziej wymagających aplikacjach.

Danfoss oferuje szeroki asortyment zaworów regulacyjnych i siłowników praktycznie do każdej aplikacji: centralnych i zdecentralizowanych systemów ogrzewania, układów ciepłej wody użytkowej, w sieciach ciepłowniczych i w układach na parę.

Aby zapewnić maksymalną wszechstronność, nasze zawory regulacyjne i siłowniki są dostępne w różnych rozmiarach, materiałach wykonania i z różnymi króćcami połączeniowymi. Oferują one również szereg różnych funkcji, które można dostosować do każdej konkretnej aplikacji. Na całym świecie posiadamy reputację firmy dostarczającej niezawodne produkty o wysokiej jakości, a nasze najnowsze rozwiązania są dostępne na różnych poziomach cenowych, co umożliwia dopasowanie do budżetu każdego projektu.

Przez wiele lat wsłuchiwaliśmy się w potrzeby klientów i rozwijaliśmy produkty dla układów ciepłowniczych, instalacji HVAC i centralnego ogrzewania, dzięki czemu mogliśmy stworzyć produkt doskonały, który bezbłędnie spełnia wszystkie obecne wymagania i pozostanie zgodny z przyszłymi trendami. Oto kilka najważniejszych faktów:

 • Doskonała regulacja temperatury
  Możliwości regulacyjne zaworów z siłownikiem MCV wynikają bezpośrednio z właściwości charakterystyk przepływowych, w tym typu split (dzielonej) do aplikacji CWU z zastosowaniem wymienników ciepła, jak również charakterystyki liniowej i logarytmicznej. Oznacza to, że mogą być spełnione nawet najtrudniejsze wymagania regulacyjne, a jednocześnie zapewnione przepływowe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W przypadku układów CWU małe nachylenie charakterystyki typu split (dzielonej) w początkowej części skoku, zapewnia stabilne i precyzyjne sterowanie zaworem w obszarze krytycznym blisko położenia zamknięcia. Jednocześnie druga bardziej stromo nachylona część charakterystyki umożliwia szybką reakcję zaworu i stabilną regulację dla dużych przepływów.
 • Sprawdzona opłacalność przez cały okres eksploatacji
  Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i konserwacja zaworów z siłownikiem MCV Danfoss przekładają się w prosty sposób na oszczędność czasu, pracy i pieniędzy.
 • Łatwa obsługa i montaż
  Zawory MCV firmy Danfoss są intuicyjne i łatwe w obsłudze oraz eksploatacji. Szybkie połączenie siłownika i zaworu jest możliwe dzięki złączu gwintowanemu, które umożliwia też obrót siłownika po zamontowaniu. Wizualizacja i sygnalizacja za pomocą zewnętrznych diod LED pozwala skrócić czas i usprawnić montaż i uruchamiania zaworów MCV.
 • Większa niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji
  Wszystkie nowe produkty posiadają wbudowaną funkcję termicznego i przeciążeniowego zabezpieczenia siłownika. Funkcja ta znacznie ogranicza ryzyko awarii zarówno samego zaworu, jak i całego układu.

Cechy i korzyści

Łatwy wybór, montaż, uruchamianie i serwisowanie zaworów przekładają się w prosty sposób na oszczędność czasu, pracy i pieniędzy.

Doskonała regulacja nawet w najbardziej wymagających układach

Wbudowane zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe siłownika zapewnia większą niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Gama produktów

Narzędzia i aplikacje

FAQ

AMV lub AME to oznaczenia opisujące sposób sterowania siłownika. AMV oznacza, że siłownik jest sterowany 2-punktowo lub 3-punktowo, AME oznacza, że siłownik jest wyposażony w sterowanie modulacyjne. Jest to bardzo ważna różnica, ponieważ nie każdy rodzaj sterowania jest odpowiedni dla każdego zastosowania.
Siłowniki modulacyjne lub AME są odpowiednie do precyzyjnej regulacji przepływu, ponieważ mają również sygnał zwrotny i mogą ustawiać się bardzo dokładnie zgodnie z sygnałem ze sterownika. Ponadto siłowniki AME (niekiedy nazywane również elektroniczną wersją siłowników) zawierają więcej funkcji w przełącznikach DIP i zapewniają klientowi znacznie większą elastyczność oraz możliwości sterowania.
Siłowniki AMV zazwyczaj domyślnie nie mają aktywnego sygnału zwrotnego, chyba że w środku znajduje się potencjometr i nie są tak precyzyjne, jeśli chodzi o kontrolę przepływu, ale mimo to jest to bardzo dobre rozwiązanie, zgodne z wymaganiami klienta.

Odpowiednim zamiennikiem mogą być obecnie siłowniki AME 655 lub AME 55. W przyszłości będzie dostępny również siłownik AME 685, który może być użyty.
Patrz szczegóły techniczne siłowników AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/

Większości napędów nie można zasilać napięciem przemiennym i stałym, ponieważ są one wyposażone w technologię silników synchronicznych. Obecnie na rynku pojawiają się nowe silniki BLDC i technologia ta pozwala pracować z wykorzystaniem siłowników prądu przemiennego lub stałego dzięki szeregowemu połączeniu stojana i wirnika silnika elektrycznego.
Tego typu siłowniki, takie jak AME 435 i AME 655/658/659, można zasilać napięciem AC lub DC, ale tylko 24 V w jednej wersji lub 230 V w innej wersji siłownika, a nie w obu jednocześnie. Jeśli w systemie jest napięcie stałe DC i siłownik prądu przemiennego AC, zalecamy poszukać odpowiedniego zamiennika lub zainstalować falownik w systemie.
Patrz szczegóły techniczne siłowników AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/

Przełączniki AUX to dodatkowe przełączniki w siłowniku, które wysyłają sygnały do odbiorcy (może to być inny napęd, kocioł, pompa lub sterownik) po przekroczeniu określonego punktu pozycji siłownika, co zazwyczaj oznacza, że osiągnięto pozycję końcową (całkowite otwarcie lub zamknięcie).

Funkcja bezpieczeństwa jest cechą siłowników, która jest obowiązkowa na mocy prawa lub wymagań klienta, aby zamknąć lub otworzyć zawór w przypadku awarii zasilania. Często zdarza się, że zasilanie zostaje wyłączone i zawór nie jest już sterowany. Może to mieć katastrofalne konsekwencje dla układu/sprzętu, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu zaworu, ponieważ w systemie może znajdować się woda pod ciśnieniem o temperaturze ponad 130°C.
Funkcja bezpieczeństwa umożliwia automatyczne zamykanie lub otwieranie zaworu (poprzez sprężynę wewnątrz siłownika) przy każdorazowym wyłączeniu zasilania. SD oznacza wysunięcie sprężyny w dół, co spowoduje przesunięcie siłownika do najniższej pozycji końcowej, SU oznacza przesunięcie sprężyny w górę, która spowoduje przesunięcie siłownika do najwyższej pozycji końcowej. Obie wersje można znaleźć w ofercie firmy Danfoss.
Zobacz asortyment siłowników: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/

Odpowiedź brzmi TAK. Zazwyczaj siłowniki mają charakterystykę liniową, ale w przypadku nowych siłowników AME, jak np. AME 435 i AME 655/658/659, można zmienić charakterystykę siłownika przy użyciu przełączników DIP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kartach katalogowych.

Wszystkie siłowniki AME są wyposażone w przełącznik DIP umożliwiający wybór sygnału wejściowego ze sterownika napięciowego (U) albo prądowego (I). Istnieje również opcja dodatkowa — pracy z sygnałem sterującym 0(2)–10 V lub 0(4)–20 mA.

Prędkość siłowników z silnikami synchronicznymi jest stała i zależy od częstotliwości napięcia przemiennego 230 V. W przypadku napięcia zasilającego 60 Hz można zwiększyć prędkość napędu. Rozwiązanie to nie jest jednak zalecane, ponieważ nie wiadomo, o ile szybciej porusza się siłownik.
Zalecamy wybór siłowników Danfoss AME z technologią silników BLDC, ponieważ mają one możliwość wyboru prędkości przy użyciu przełącznika DIP. Na przykład siłowniki AME 655/658/659 mogą poruszać się z prędkością 2 s/mm lub 6 s/mm, w zależności od ustawienia przełącznika DIP. Aby sprawdzić, które siłowniki mają możliwość wyboru prędkości, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Często zdarza się, że siłownik ma większy skok niż zawór. Siłowniki Danfoss są wyposażone w protokół samoczynnego rozruchu automatycznie określający pozycje końcowe zaworu, na którym są montowane. Siłownik sam zapamiętuje te pozycje i dopasowuje swój skok do skoku zaworu. W ten sposób można zaoszczędzić sporo czasu i kłopotów podczas instalacji/uruchomienia siłownika zaworu.

Tak, w przypadku tego połączenia potrzebny jest adapter ze względu na inną konstrukcję króćca zaworu dla zakresu DN 65-80. Potrzebny adapter do montażu siłownika na zaworze to 065Z0312.

Filmy