Wodociągi i kanalizacja

Water and wastewater

Świeża, czysta woda jest podstawowym elementem cywilizacji - niezbędnym dla rolnictwa i przemysłu. Jako firma skoncentrowana na optymalizacji rozwiązań energetycznych i klimatycznych, dokładnie rozumiemy wszystkie zastosowania i procesy oparte na wodzie, w tym odsalanie, irygację i oczyszczanie ścieków.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Rozwiązania

  • Ścieki – Danfoss
    Oczyszczanie ścieków

    Poprzez zmniejszenie zużycia energii i optymalizację jej produkcji z oczyszczania ścieków możemy napędzać cały cykl obiegu wody, wykorzystując ogromny potencjał wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w gminach miejskich.

Zastosowania

  • Przetwornice do mieszalników, odwadniaczy i dmuchaw
  • Przetwornice do pompowania wody

    Przetwornice AC firmy Danfoss mogą pomóc zoptymalizować proces oraz koszty związane z energią i utrzymaniem bez względu na to, czy do produkcji wykorzystywana jest woda powierzchniowa, czy gruntowa.