Wodociągi i kanalizacja

 • Rozwiązania
 • Zastosowania
Water and wastewater

Świeża, czysta woda jest podstawowym elementem cywilizacji - niezbędnym dla rolnictwa i przemysłu. Jako firma skoncentrowana na optymalizacji rozwiązań energetycznych i klimatycznych, dokładnie rozumiemy wszystkie zastosowania i procesy oparte na wodzie, w tym odsalanie, irygację i oczyszczanie ścieków.

Czytaj więcej Czytaj mniej

Rozwiązania

 • if (isSmallPicture) { Ścieki – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ścieki – Danfoss } else { Ścieki – Danfoss }
  Oczyszczanie ścieków

  Poprzez zmniejszenie zużycia energii i optymalizację jej produkcji z oczyszczania ścieków możemy napędzać cały cykl obiegu wody, wykorzystując ogromny potencjał wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w gminach miejskich.

 • if (isSmallPicture) { Pompy wodne a ciśnienie – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pompy wodne a ciśnienie – Danfoss } else { Pompy wodne a ciśnienie – Danfoss }
  Pompy wodne a ciśnienie

  Blisko jedna trzecia ludności świata żyje obecnie na obszarach deficytu wody i terenach nim zagrożonych. Oferowane przez Danfoss rozwiązania mogą pomóc społecznościom lokalnym w zmniejszeniu strat wody, zaoszczędzeniu energii i redukcji nakładów na wymianę rur.

Zastosowania