Przetwornice do pompowania wody

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami
Produkcja wody pitnej

Produkcja wody pitnej

Bez względu na to, czy do produkcji wykorzystywana jest woda powierzchniowa czy gruntowa, przetwornice Danfoss AC mogą pomóc zoptymalizować proces oraz koszty związane z energią i utrzymaniem. Typowym zastosowaniem jest w tym przypadku sterowanie pompami głębinowymi, gdzie wbudowany zaawansowany monitor prędkości minimalnej zapewnia odpowiednie chroniące pompę smarowanie. Oszczędność energii uzyskiwana jest przy wyborze studni w oparciu o wysokość poziomu wody. Przetwornice VLT® AQUA znajdują również szerokie zastosowanie w branży odsalania, gdzie wykorzystywane są do sterowania pracą pomp wlotowych i wysokociśnieniowych, jak również pomp wspomagających w procesie odzyskiwania energii.

Dystrybucja wody pitnej

Dystrybucja wody pitnej

Z reguły najwięcej energii w systemach zaopatrywania w wodę pochłania dystrybucja wody pitnej. Jednocześnie straty wynoszące 25–50% nie są tu niczym niezwykłym. Dzięki podziałowi dystrybucji wody na strefy ciśnieniowe, średnie ciśnienie może zostać obniżone o 30–40%. Przetwornice VLT® AQUA znajdują bardzo szerokie zastosowanie w stacjach pomp wspomagających, umożliwiając regulację ciśnienia w każdej ze stref ciśnieniowych. Zintegrowane programowe funkcje aplikacyjne, takie jak tryb uśpienia, wykrywanie suchobiegu, automatyczna optymalizacja zużycia energii (AEO), sterowanie kaskadowe, automatyczna kompensacja przepływu oraz funkcje czasowe, upraszczają instalację oraz czynią ją bardziej niezawodną, zmniejszając przy tym ryzyko występowania uderzeń wodnych, umożliwiając sterowanie ciśnieniem oraz obniżając zużycie energii. 

Nawadnianie

Nawadnianie

W obliczu kurczenia się zasobów wody w niektórych regionach świata coraz większego znaczenia nabiera wydajne i bezpieczne nawadnianie. Główną kwestią jest tutaj odpowiednie nawodnienie pozwalające uzyskać maksymalne plony przy zużyciu absolutnie niezbędnej ilości wody i energii. Przetwornice AC firmy Danfoss dostosowują wartość ciśnienia lub przepływ do aktualnych potrzeb. Ponadto funkcje oprogramowania urządzeń wbudowanych pomagają zarówno chronić układ rur poprzez ograniczenie zwiększania ciśnienia, jak i redukować zużycie energii.

W przypadku obniżania zużycia energii pompy zasilane energią słoneczną są doskonałym rozwiązaniem, które przy tym szybko zyskuje na popularności. W tym właśnie celu w firmie Danfoss Drives opracowano serię dedykowanych falowników. Gama produktów VACON® obejmuje specjalnie zaprojektowane obudowy stworzone z myślą o takim środowisku oraz zaawansowane oprogramowanie, co umożliwia pracę, nawet gdy niebo jest zachmurzone i promienie słoneczne nie mogą dotrzeć do paneli fotowoltaicznych.

System kanalizacji ścieków

System kanalizacji ścieków

Trendem szybko zyskującym na znaczeniu w kontekście systemów kanalizacji ścieków jest również optymalizacja zużycia energii oraz coraz szersze wykorzystanie systemów typu SCADA. Dzięki wykorzystaniu wbudowanej funkcji odtykania przetwornic VLT® AQUA możliwe jest zwiększenie wydajności pomp o 15–30%, a także drastyczne obniżenie kosztów utrzymania. Funkcja ta zapobiega spadkowi wydajności pompy poprzez zwiększenie synchronizacji oraz wydłużenie okresów między przeglądami. Jednoczesne stosowanie przetwornicy AC i systemu SCADA daje możliwość zapewnienia maksymalnego wykorzystania zdolności wymiany objętościowej w systemach kanalizacyjnych w kontekście nadmiernego przepływu wody burzowej.

Ograniczona ilość wycieków przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu energii

Ograniczona ilość wycieków przy jednoczesnym zmniejszonym zużyciu energii

Energia wykorzystywana w systemie dystrybucji wody zazwyczaj odzwierciedla 60–80% całkowitego zużycia energii przez cały system wodociągowy dostarczający wodę. Dostosowanie ciśnienia do rzeczywistego zapotrzebowania za pośrednictwem stref ciśnienia oraz zwiększenie wydajności stacji pompujących umożliwia osiągnięcie oszczędności energii na poziomie 25 – 40%. Jednocześnie możliwe jest zredukowanie wycieków wody o 30 – 40%.

Wyregulowanie ciśnienia sieciowego również może przynieść korzyści:

  • zredukowanie liczby przypadków pęknięć nowych rur o 40 – 55% 
  • redukcja kosztów konserwacyjnych oraz kosztownych napraw przewodów rurowych oraz dróg
  • ograniczenie ryzyka skażenia bakteryjnego i zanieczyszczenia wody kranowej (infiltracja)
  • wydłużenie okresu użytkowania sieci 
  • odłożenie w czasie inwestycji w modernizacje zakładu
  • zmniejszenie ryzyka udarów hydraulicznych

Firma Jurex zajmująca się produkcją nasion zmniejsza zużycie energii przez pompy nawadniające o 35%

Rumuński producent nasion, firma Jurex srl, instaluje przetwornice częstotliwości VLT® AQUA w swojej nowej pompowni nawadniającej.

Produkty

Studium przypadku

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami