Oczyszczanie ścieków

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Powiązane zastosowania
  • Studium przypadku

Gospodarka wodna nie musi pochłaniać dużych ilości energii

Procesy uzdatniania wody i ścieków odpowiadają zwykle za 25–40% miejskich rachunków za energię elektryczną, co odpowiada 4% światowego zużycia energii elektrycznej. Z tego powodu zakłady uzdatniania wody i ścieków są z reguły największym konsumentem energii elektrycznej w przypadku miast.

Szerokie zastosowanie napędów AC i czujników przesyłających dane on-line w trybie natychmiastowym stanowi podstawę zaawansowanej regulacji procesów w czasie rzeczywistym. 

Obecnie są one używane do produkcji energii wykorzystującej metan pochodzący z fermentatora oczyszczalni ścieków, czego rezultatem są pierwsze placówki, które pracują na pełną skalę na całkowicie neutralnych energetycznie zasadach. Efekt taki osiągany jest bez wykorzystywania węgla, energii słonecznej, wiatrowej ani innej pochodzącej z zewnętrznych źródeł. Neutralność energetyczna obejmuje cały obieg wody, od produkcji i dystrybucji wody po pompowanie i oczyszczanie ścieków.

System kanalizacji ścieków

Trendem szybko zyskującym na znaczeniu jest optymalizacja zużycia energii oraz wykorzystanie oprogramowania typu SCADA do sterowania systemami kanalizacji ścieków. Dzięki wykorzystaniu przetwornic firmy Danfoss możliwe jest zwiększenie efektywności pomp o 15–30%, a także radykalne obniżenie kosztów utrzymania. Funkcja udrażniania zapobiega spadkowi efektywności pompy poprzez zwiększenie częstotliwości taktowania i wydłuża okresy między przeglądami pompy. Zastosowanie przetwornicy AC w połączeniu z oprogramowaniem SCADA umożliwia również maksymalne wykorzystanie przepustowości systemu kanalizacji w stosunku do przelewu wody deszczowej.      

Oczyszczalnie ścieków

Pojęciami, które ostatnio budzą wiele emocji w oczyszczalniach ścieków są „Bio rafineria” i „Zakłady odzyskiwania zasobów wodnych”. Dotyczą one ogólnej akceptacji faktu, iż ścieki należy klasyfikować jako zasoby wodne, z których można pozyskać zarówno energię, jak i inne cenne zasoby. W niektórych z najbardziej zaawansowanych przypadków produkcja energii (nawet bez wykorzystywania węgla lub energii z zewnętrznych źródeł) osiągnęła poziom, na którym energia odzyskana z procesu oczyszczania ścieków pokrywa nie tylko potrzeby własne zakładu, ale także zapotrzebowanie energetyczne do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz pompowania ścieków. Innymi słowy, cały cykl wodny można uznać za neutralny energetycznie.

Podstawowym warunkiem do osiągnięcia neutralności energetycznej jest wykorzystanie elementu sterującego w postaci przetwornicy AC możliwej do podłączenia do wszystkich urządzeń z podzespołami obrotowymi, umożliwiającej dostosowanie w pełni sterowanego komputerowo urządzenia do zmieniającego się obciążenia. Zazwyczaj 30–60% energii jest wykorzystywane w procesie biologicznym; sterowanie za pomocą przetwornicy AC może zmniejszyć zużycie energii zwykle o 20–40%. Kontrola wieku osadu poprzez sterowanie pompami RAS jest tak samo ważna zarówno dla ograniczenia zużycia energii, jak i uniknięcia „spalania” węgla, który jest potrzebny w komorze fermentacyjnej do wytwarzania gazu do produkcji energii. W przypadku niektórych z tych zaawansowanych zakładów, wybrano przetwornice częstotliwości Danfoss, kierując się przede wszystkim wysoką efektywnością przetwornicy, zwiększoną niezawodnością oraz łatwością obsługi.

Wytwarzanie nadwyżki energii z oczyszczania ścieków

Od 2010 r. oczyszczalnia ścieków w Marselisborg zmieniła kierunek swojej działalności nie tylko na minimalizację zużycia energii, ale także na maksymalizację nadwyżki energii netto. Obecnie zakład odnotowuje produkcję netto zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła, zaopatrując system ciepłowniczy w drugiej co do wielkości gminie Danii, Aarhus. Ślad węglowy został zmniejszony o 35%.

Powiązane produkty

Powiązane zastosowania

Studium przypadku