Pompy wodne a ciśnienie

 • Przegląd
 • Powiązane produkty
 • Filmy
 • Studium przypadku
 • Skontaktuj się z nami

Straty wody i energii wywierają presję na branżę wodociągową

Według Światowego Forum Ekonomicznego 2017 kryzys wodny stanowi jedno z największych i najbardziej brzemiennych w skutki zagrożeń dla świata.

W miarę wzrostu liczby ludności na świecie rośnie presja, a znalezienie bardziej zrównoważonej relacji pomiędzy dostawami wody i energii w ciągu niespełna dwóch dekad stanie się krytyczne.

Szacuje się, że obecnie blisko jedna trzecia ludności świata żyje w obszarach dotkniętych deficytem wody lub nim zagrożonych. Przewiduje się, że do 2040 r. prawie 20% wszystkich krajów będzie zagrożona deficytem wody.  

Straty wody i energii w sektorze wodnym są niezwykle wysokie. Z powodu błędów, wycieków i nieprawidłowego ciśnienia średnia ilość wody, jaka ulega zmarnowaniu w wodociągach, wynosi 40% w skali światowej i 26% w skali europejskiej. 

Jednocześnie przemysł wodny zużywa 4% światowej energii elektrycznej (do 2040 r. liczba ta ma się podwoić), a opłaty za nią to połowa całkowitych kosztów energii generowanych przez gminy.

Wyzwania dla przemysłu wodnego

Dzisiejsze wyzwania Danfoss

Dzisiejsze wyzwania, jutrzejsze sukcesy

Wyzwania stojące przed branżą odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na skuteczne dostawy i uzdatnianie wody.

Optymistycznym faktem jest, że dostępne są już rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii i wycieki na wszystkich etapach obiegu wody – od produkcji i dystrybucji po pompowanie i oczyszczanie ścieków.

Sterowanie ciśnieniem ma kluczowe znaczenie w całym cyklu wodnym

Mads Warming, dyrektor Danfoss Drives Segment, wyjaśnia, dlaczego istnieje potrzeba bardziej efektywnego zaopatrzenia w wodę i jej uzdatniania w skali globalnej.

Ilustracja przedstawiająca uzdatnianie wody – Danfoss

Sterowanie ciśnieniem jest kluczem do zmniejszenia strat wody i energii

Czujniki ciśnienia Danfoss i napędy o zmiennej prędkości są kluczowym elementem zmniejszającym straty wody i energii w całym cyklu wodnym.

Doświadczenia zebrane wśród 112 systemów w 10 różnych krajach pokazują, że ulepszenie sterowania ciśnieniem znacznie zmniejsza przesyłowe straty wody i niepotrzebne zużycie energii.

Ulepszone sterowanie ciśnieniem prowadzi do jego redukcji średnio o 38% oraz do zmniejszenia liczby nowych przestojów o 53%. Poza innymi korzyściami, zużycie energii ulega zmniejszeniu o 20–40%, a wycieki wody o 38%. Ponadto poprawa skutkuje wydłużeniem okresu użytkowania zasobów i mniejszą liczbą skarg związanych z funkcjonowaniem sieci.

Duńska sieć wodociągowa wyznacza nowe standardy zrównoważonego rozwoju

Duński zakład wodociągowy Aarhus Water funkcjonuje z wyciekami na poziomie zaledwie 6%. Efekt ten zapewniają rozwiązania Danfoss wykorzystywane w całym cyklu wodnym.

Woda i ścieki - z bliska – Danfoss

Zrównoważone wykorzystanie wody i energii

Rosnące światowe zapotrzebowanie na wodę i energię sprawiło, że obydwa sektory znalazły się pod ogromnym ciśnieniem w kwestii znalezienia drogi ku bardziej zrównoważonej przyszłości. I to właśnie ciśnienie jest kluczem do osiągnięcia tego celu.

Powiązane produkty

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Wyłączniki ciśnieniowe KP / KPI do zastosowań w przemyśle lekkim

  Wyłączniki ciśnieniowe Danfoss KPI są używane do regulacji i monitorowania oraz do systemów alarmowych w zastosowaniach przemysłowych. Seria presostatów KP nadaje się do instalacji podłączonych do mediów ciekłych i gazowych.

 • if (isSmallPicture) { MBS 1700 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1700 — Danfoss } else { MBS 1700 — Danfoss }
  Przetwornik ciśnienia MBS 1700

  Przetwornik ciśnienia typu MBS 1700 został zaprojektowany do pracy w większości typowych zastosowań. Zapewnia bardzo dokładny pomiar ciśnienia i natychmiast reaguje nawet na drobne zmiany.

 • if (isSmallPicture) { Seria MBS 3000 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Seria MBS 3000 — Danfoss } else { Seria MBS 3000 — Danfoss }
  Kompaktowe przetworniki ciśnienia serii MBS 3000

  Kompaktowy przetwornik ciśnienia typu MBS 3000 jest przeznaczony do prawie wszystkich zastosowań przemysłowych i zapewnia niezawodny pomiar ciśnienia, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
  Elastyczny asortyment przetworników ciśnienia uwzględnia wszystkie standardowe sygnały wyjściowe.

 • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
  VLT® AQUA Drive FC 202

  Przetwornica VLT® AQUA Drive FC 202 steruje wszystkimi typami pomp i jest wyposażona w sterownik kaskadowy.

Filmy

Studium przypadku

Marselisborg Aarhus – opis przypadku Danfoss

Pierwsza na świecie neutralna energetycznie zlewnia

Dzięki minimalizacji zużycia energii w całym cyklu wodnym oraz maksymalizacji produkcji energii z oczyszczania ścieków w obszarze zlewni Marselisborg w Aarhus osiągnięto 100% nadwyżkę energii w produkcji.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.