Zmiana sposobu myślenia na temat sektora wodnego

Energy needs water, and water needs energy

Energia potrzebuje wody, a woda potrzebuje energii

Wzajemna zależność energii i wody oraz rosnące światowe zapotrzebowanie na jedno i drugie ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy, aspekty środowiskowe i naszą przyszłość.

Cyfryzacja i istniejące technologie zaprojektowane w celu stworzenia neutralnego energetycznie sektora wodnego są już dostępne. Bardziej energooszczędny system dystrybucji wody automatycznie pomaga zmniejszyć wycieki wody. Zużywa się mniej energii. Marnuje się mniej wody.

Rozwiązywanie przyszłych wyzwań energetycznych sektora wodnego

Niezależność energetyczna sektora gospodarki wodnej

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (World Energy Outlook) bada związek wody z energią, nie tylko podkreślając wyzwania, przed którymi stoimy, ale także potencjał osiągnięcia neutralnego energetycznie sektora wodnego.

Już teraz są dostępne technologie, które pozwalają uczynić cały proces obiegu wody – od produkcji i dystrybucji po przepompowanie i oczyszczanie ścieków – znacznie bardziej efektywnym energetycznie. Oczekuje się, że Dania osiągnie ten cel w ciągu kilku lat. Obieg wody nie tylko może być bardziej wydajny, ale ma również potencjał do faktycznego wytwarzania energii. W ramach optymalizacji zużycia energii w systemie dystrybucji wody wyciek wody zostanie automatycznie zredukowany.

Przełom w globalnej gospodarce wodnej

Generowanie nadwyżki mocy w oczyszczalni ścieków: przeczytaj studium przypadku

Rozwiązanie korzystne dla wszystkich

Oprócz rozwiązania problemu niedoboru wody poprzez zmniejszenie strat wody, neutralny energetycznie sektor wodny przyczynia się również do zmniejszenia emisji CO2 i przynosi znaczne oszczędności OPEX i CAPEX w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.

Przeczytaj więcej o zastosowaniach i rozwiązaniach dla gospodarki wodno-ściekowej: Wodociągi i kanalizacja

Jak Europa może uczynić sektor wodny neutralnym energetycznie?

Nowa unijna dyrektywa w sprawie wody pitnej może być narzędziem zmniejszającym straty wody, zmniejszającym zużycie energii i zapewniającym lepszą jakość wody.

Czas przyspieszyć inwestycje w bardziej zrównoważone zarządzanie wodą pitną, aby znacznie zmniejszyć wycieki wody i zużycie energii.

Kluczowe środki, aby to osiągnąć:

 • Zwiększanie świadomości na temat wydajności energetycznej i wskaźników wycieków w całym łańcuchu dostaw wody, od wydobycia wody surowej po dostarczanie wody z kranu.
 • Wprowadzenie nowego systemu znakowania wydajności energetycznej dostawców wody.
 • Nowe modele biznesowe, takie jak umowy o poprawę efektywności energetycznej (przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) / finansowanie przez strony trzecie) są gotowe do inwestycji. Dyrektywa UE w sprawie wody pitnej musi przezwyciężyć niedoskonałości rynku (np. brak świadomości i przejrzystości).
 • Dyrektywa powinna gwarantować, że informacje na temat strat wody i zużycia energii, w tym kosztów, będą regularnie przekazywane konsumentom bez konieczności ich żądania.
 • Taką informację powinna otrzymać największa liczba ludności zaopatrywanej w wodę.
 • Państwa członkowskie muszą ocenić ryzyko przenikania niebezpiecznych substancji lub mikrobów przez nieszczelne rury.
 • Przyjęcie krajowego docelowego wskaźnika wycieku na poziomie 10% przyspieszy inwestycje.
 • Należy regularnie gromadzić dane krajowe dotyczące zużycia energii i strat dostawców wody.
 • Państwa członkowskie i Komisja muszą śledzić postępy i porównywać stan charakterystyki energetycznej i wskaźniki wycieków w sektorze wodnym.
 • Informacje te powinny być publikowane w przyjaznych dla użytkownika przeglądach.
 • Dyrektywa jest ważna dla zapewnienia spójnych dostaw, ponieważ woda pitna i ścieki są nierozerwalnie związane. 

Powiązane informacje

Uzyskaj szybki przegląd potencjału neutralnego energetycznie sektora gospodarki wodnej
Inżynieria energetyczna
Miasta osiągające ambitne zrównoważone cele