Sieć dystrybucyjna

 • Przegląd
 • Powiązane produkty
 • Narzędzia i aplikacje

Sieć dystrybucyjna: bezpieczna, trwała i skalowalna

Sieć ciepłownicza jest wyjątkowo elastyczna i może być wykorzystywana do podłączenia 30–40 domów. Pozwala to miastom na rozbudowę istniejącej sieci, gdy pojawią się możliwości w zakresie finansów, planowania i inne.

Efektywne funkcjonowanie sieci ciepłowniczej wymaga, aby cały łańcuch wartości, od wytwarzania i dystrybucji po użytkowanie, był zaprojektowany i utrzymywany w optymalnej równowadze.

Wieloletnie doświadczenie firmy Danfoss może pomóc w zaprojektowaniu optymalnej sieci ciepłowniczej, zarówno w przypadku projektów rozpoczynanych od zera, jak i renowacji istniejącej sieci.

Projekt sieci

Optymalny projekt jest kluczem do ekonomicznego działania sieci ciepłowniczej. Dlatego wykorzystujemy termohydrauliczny model sieci, aby uniknąć przeprojektowania i zweryfikować przepustowość oraz wpływ na całą sieć. Oznacza to, że instalując odpowiednie urządzenia regulacyjne, można odnieść korzyści ze zrównoważenia sieci, a tym samym obniżyć początkowe nakłady inwestycyjne. Komponenty regulacyjne i model hydrauliczny umożliwią również optymalizację różnicy temperatur (∆T), co zapewni wydajność systemu i obniżenie kosztów wytwarzania energii pierwotnej, ponieważ temperatura zasilania będzie zoptymalizowana, a temperatura i przepływ mogą być równoważone w czasie rzeczywistym.

Planowanie optymalnej mieszanki paliw

W produkcji ciepła można zoptymalizować wykorzystanie różnych źródeł ciepła, planując optymalną mieszankę paliw. Technologia ogrzewania komunalnego wykorzystuje szeroką gamę źródeł energii:

 • kotły wykorzystujące paliwa konwencjonalne lub odnawialne, takie jak: biomasa;
 • ciepło powstające w procesie produkcji energii elektrycznej, tak jak w przypadku elektrociepłowni;
 • ciepło odpadowe z procesów przemysłowych;
 • energia ze spalania odpadów miejskich;
 • naturalne źródła ciepła, takie jak: energia słoneczna, geotermalna czy wiatrowa. 

Reagowanie na szczytowe zapotrzebowanie na energię

Również w przypadku szczytowego zapotrzebowania na energię firma Danfoss może pomóc w przeprowadzeniu ekspertyzy i symulacji produkcji, aby umożliwić inteligentne planowanie produkcji i dystrybucji energii w sieciach ciepłowniczych. Zapewni to maksymalne wykorzystanie akumulacji ciepła w budynkach i sieciach.

Jak możemy Ci pomóc

Wieloletnie doświadczenie w budowaniu i utrzymywaniu sieci ciepłowniczych

Innowacje, optymalizacja rozwiązań technicznych i wysoka sprawność

Pełna oferta produktów do sieci ciepłowniczych i układów centralnego chłodzenia od strony sieci i budynku

Doradztwo i znakomita obsługa klienta

Doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów pierwotnych źródeł energii

Globalny zasięg działalności z silną reprezentacją lokalną i dogłębną znajomością rynku lokalnego

Bezpieczeństwo i rzetelność współpracy

Sieć rozprowadzająca: jakie oferuje korzyści?

Powiązane produkty

 • if (isSmallPicture) { Lutowane wymienniki ciepła — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Lutowane wymienniki ciepła — Danfoss } else { Lutowane wymienniki ciepła — Danfoss }
  Lutowane wymienniki ciepła

  Działanie i sprawność płytowego lutowanego wymiennika ciepła (PLWC) zostały sprawdzone w ciągu 30 lat ciągłego rozwoju mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności.

 • if (isSmallPicture) { Regulacja pogodowa — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulacja pogodowa — Danfoss } else { Regulacja pogodowa — Danfoss }
  Regulacja pogodowa

  Inteligentna regulacja pogodowa sterowana przez prawidłowo uruchomiony regulator elektroniczny optymalizuje efektywność układu ciepłowniczego poprzez obniżenie temperatury powrotu. Generuje to oszczędność energii rzędu 10–15% i gwarantuje dłuższą żywotność układu.

 • if (isSmallPicture) { Regulatory ECL — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory ECL — Danfoss } else { Regulatory ECL — Danfoss }
  Regulatory ECL

  Regulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.

 • if (isSmallPicture) { Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu — Danfoss } else { Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu — Danfoss }
  Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu

  Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu regulują przepływ dostępny dla każdego odbiorcy, jak również różnicę ciśnień w węźle cieplnym. Pozwala to na skuteczne równoważenie sieci.

 • if (isSmallPicture) { Węzły cieplne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Węzły cieplne — Danfoss } else { Węzły cieplne — Danfoss }
  Kompaktowe węzły cieplne

  Węzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które zapewniają dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Narzędzia i aplikacje