Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Połączony regulator różnicy ciśnień i regulator przepływu (PQ) składa się z dwóch niezależnych regulatorów różnicy ciśnień i ogranicznika przepływu (ręcznego zaworu równoważącego) zintegrowanych w jednym korpusie zaworu.

To urządzenie pełni dwie funkcje:

1) Jeden regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałą różnicę ciśnień na dławiku przepływu (regulacja przepływu). Gwarantuje to automatyczne ograniczanie przepływu niezależnie od wahań ciśnienia w układzie.

2) Drugi regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałą różnicę ciśnień na zaworach regulacyjnych z siłownikiem lub w całym obiegu.

Jest to najlepsze rozwiązanie dla zakładu ciepłowniczego ponieważ umożliwia ustawianie i regulację dwóch zmiennych (maksymalnego przepływu i różnicy ciśnień) niezależnie od układu regulacji ogrzewania odbiorcy. Zwłaszcza jeśli węzeł cieplny jest własnością odbiorcy, a dostawca nie ma wpływu na ograniczenie przepływu po stronie układu należącego do odbiorcy.

Umożliwia to zakładowi ciepłowniczemu regulację przepływu dostępnego dla każdego odbiorcy oraz regulację różnicy ciśnień w węźle cieplnym. Pozwala to na skuteczne równoważenie sieci.

Innym rozwiązaniem jest regulator PB, który składa się z jednego regulatora różnicy ciśnień i dławika przepływu (ręczny zawór równoważący). Regulator PB jest stosowany w układach, w których nie wymaga się niezależnej regulacji przepływu i różnicy ciśnień.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)

Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

Cechy i korzyści

Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta

FAQ

Tak, można. Należy całkowicie otworzyć zawór regulacyjny i ustawić maksymalny przepływ poprzez regulację różnicy ciśnień. Można również obliczyć odpowiednią różnicę ciśnień, ale trzeba znać dokładny wydatek zaworu regulacyjnego.

Produkujemy zawory o standardowej długości. Ich wymiary można znaleźć w karcie danych lub na rysunkach 2D i 3D modeli CAD do pobrania z naszych prezentacji produktów. Klikając poniższe łącze, można przejść do naszego katalogu produktów, gdzie znajdują się odnośniki do dokumentacji i rysunków.

Nie trzeba wymieniać siłownika membranowego. Wystarczy wymienić sprężynę nastawczą. W celu uzyskania dalszych instrukcji prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży lub wsparcia technicznego.

Prosimy skorzystać z instrukcji dołączonych do produktu. Są one dostępne także online, pod tym łączem. 

Filmy