Regulatory ciśnienia, przepływu i temperatury

  • Przegląd
  • Gama produktów

Optymalna równowaga hydrauliczna i doskonała regulacja temperatury są kluczem do maksymalizacji wydajności energetycznej sieci cieplnej lub chłodzenia. Jako światowy lider w technologii regulacji ogrzewania oferujemy szeroką gamę produktów i zintegrowanych rozwiązań, które sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach instalacji ciepłowniczych. Rozwiązania automatycznej regulacji Danfoss podnoszą efektywność sieci cieplnych i pozwalają odbiorcom cieszyć się idealnym klimatem w pomieszczeniach przy zachowaniu maksymalnej wydajności energetycznej.

Regulatory różnicy ciśnień automatycznie zapewniają dynamiczne równoważenie hydrauliczne w sieci ciepłowniczej

Woda płynie przez sieć cieplną zgodnie z zasadami fizyki, tam gdzie ma najmniejszy opór. W przypadku braku równowagi hydraulicznej odbiorcy znajdujący się najbliżej źródła ciepła posiadają lepsze parametry dostawy niż odbiorcy w miejscach bardziej oddalonych.

Regulatory różnicy ciśnień mogą zostać użyte do obniżenia dyspozycyjnej różnicy ciśnień w określonym obszarze sieci (regulacja strefowa), przed węzłem cieplnym odbiorcy w każdym budynku lub na każdym zaworze regulacyjnym. Przez obniżenie różnicy ciśnień do żądanej wartości automatycznie i dynamicznie równoważona jest cała sieć, co gwarantuje wszystkim odbiorcom prawidłowy przepływ, a więc dostawę ciepła.

Układ pozostaje w równowadze i nie będzie konieczne ponowne zrównoważenie, nawet po rozbudowie sieci o nowe obszary.

Tak samo w przypadku zmiany lokalizacji źródła ciepła i podczas znacznych wahań poboru przez odbiorców. Efektem zrównoważenia hydraulicznego jest wzrost wydajności energetycznej, ale również poprawa komfortu cieplnego odbiorców.

Regulatory różnicy ciśnień eliminują wahania ciśnienia i zapewniają optymalne warunki pracy

W układach zmiennoprzepływowych występują znaczne wahania dyspozycyjnej różnicy ciśnień. Ponieważ dobory są wykonywane dla najniższej dostępnej różnicy ciśnień, oznacza to, że zawory regulacyjne zmuszone są pracować z bardzo małym stopniem otwarcia i przy dużo większym spadku ciśnienia.

Przy tak wysokich ciśnieniach zaprojektowane zawory stają się zbyt duże, a regulacja temperatury jest niedokładna i niestabilna. Powoduje to niepotrzebne zużycie urządzeń i wysokie temperatury powrotu; a także wpływa na działanie pozostałych zaworów w układzie.

Zatem regulacja różnicy ciśnień jest kluczowym działaniem w eliminowaniu wahań ciśnienia i uzyskania niższego oraz stałego spadku ciśnienia na zaworach regulacyjnych i węzłach. Dobre warunki pracy dla zaworów regulacyjnych podnoszą jakość i dokładność regulacji temperatury, nawet przy niskim wymaganym przepływie/zapotrzebowaniu. Podłączony układ chroniony jest przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją i hałasem.

Cechy i korzyści

Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Gama produktów