Regulatory ciśnienia bezpieczeństwa

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Regulator proporcjonalny bezpośredniego działania uruchamiany czynnikiem poprzez automatyczne otwieranie zaworu zapobiega przekroczeniu ciśnienia przed zaworem (SAVA) i za zaworem (SAVD). Siłownik ma dwie membrany, które umożliwiają otwarcie zaworu w przypadku uszkodzenia membrany regulacyjnej. Regulator znajduje zastosowanie głównie w sieciach ciepłowniczych.

Działanie regulatora SAVA: Wysokie ciśnienie przed zaworem jest doprowadzane do dolnej części siłownika membranowego wewnątrz regulatora (przyłącze wysokiego ciśnienia). Ciśnienie czynnika jest doprowadzane poprzez kanał w regulatorze z zaworu do górnej strony siłownika membranowego (przyłącze niskiego ciśnienia).

Siła sprężyny zaworu regulacyjnego działa teraz na membranę i w ten sposób określa efektywną różnicę ciśnień.

Działanie regulatora SAVD: Ciśnienie wyjściowe zaworu jest doprowadzane do dolnej części siłownika membranowego wewnątrz regulatora (przyłącze wysokiego ciśnienia). Górna część siłownika membranowego (przyłącze niskiego ciśnienia) jest podłączona do atmosfery. Siła sprężyny zaworu regulacyjnego działa teraz na membranę i w ten sposób określa ciśnienie zamknięcia.

Cechy i korzyści

Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)

Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe

FAQ

Tak, można. Należy całkowicie otworzyć zawór regulacyjny i ustawić maksymalny przepływ poprzez regulację różnicy ciśnień. Można również obliczyć odpowiednią różnicę ciśnień, ale trzeba znać dokładny wydatek zaworu regulacyjnego.

Produkujemy zawory o standardowej długości. Ich wymiary można znaleźć w karcie danych lub na rysunkach 2D i 3D modeli CAD do pobrania z naszych prezentacji produktów. Klikając poniższe łącze, można przejść do naszego katalogu produktów, gdzie znajdują się odnośniki do dokumentacji i rysunków.

Filmy