Regulatory różnicy ciśnień

  • Przegląd
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ
  • Filmy

Regulator różnicy ciśnień składa się z zaworu i siłownika membranowego. Regulatory różnicy ciśnień w układzie po stronie pierwotnej są przeważnie stosowane do utrzymywania stałej i obniżonej różnicy ciśnień na samym zaworze regulacyjnym z siłownikiem lub w całym układzie/węźle cieplnym.

Z reguły regulator różnicy ciśnień powinien być stosowany zawsze, gdy proporcja między maksymalną i minimalną dyspozycyjną różnicą ciśnień z sieci jest większa niż 2.

Regulator różnicy ciśnień może być też stosowany do ograniczania przepływu w połączeniu z zaworem regulacyjnym z siłownikiem.

Zaleca się umieszczenie regulatora na powrocie za komponentami, na których jest utrzymywane stałe ciśnienie. W pewnych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy ciśnienie zasilania jest bardzo wysokie, korzystne może być zainstalowanie regulatora różnicy ciśnień na zasilaniu.

Cechy i korzyści

Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Zmienny przepływ w sieciach ciepłowniczych i instalacjach chłodzenia

Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta

FAQ

Tak, można. Należy całkowicie otworzyć zawór regulacyjny i ustawić maksymalny przepływ poprzez regulację różnicy ciśnień. Można również obliczyć odpowiednią różnicę ciśnień, ale trzeba znać dokładny wydatek zaworu regulacyjnego.

Produkujemy zawory o standardowej długości. Ich wymiary można znaleźć w karcie danych lub na rysunkach 2D i 3D modeli CAD do pobrania z naszych prezentacji produktów. Klikając poniższe łącze, można przejść do naszego katalogu produktów, gdzie znajdują się odnośniki do dokumentacji i rysunków.

Nie trzeba wymieniać siłownika membranowego. Wystarczy wymienić sprężynę nastawczą. W celu uzyskania dalszych instrukcji prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży lub wsparcia technicznego.

Filmy