Układ centralnego chłodzenia

 • Przegląd
 • Powiązane zastosowania
 • Narzędzia i aplikacje

Zmniejszenie zużycia energii chłodniczej o 50% dzięki większemu wykorzystanie energii.

Układ centralnego chłodzenia dostarcza wodę lodową do chłodzenia pomieszczeń w budynkach przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych poprzez sieć rurociągów o obiegu zamkniętym.

Pod względem funkcjonalnym i technicznym jest to rozwiązanie podobne do sieci ciepłowniczej.

Układ centralnego chłodzenia może zwykle osiągnąć sprawność 5 lub nawet 10 razy wyższą niż tradycyjna instalacja chłodzenia. 

Zimna woda używana w instalacjach chłodzenia może pochodzić z wolnych źródeł, takich jak woda morska, lub może być wytwarzana w takich źródłach, jak ciepło odpadowe z turbin parowych lub absorpcyjnych agregatów chłodniczych lub elektrycznych agregatów chłodzących. 

Czy wiesz, że?

 • Układ centralnego chłodzenia jest 5–10 razy bardziej efektywny energetycznie niż konwencjonalne chłodzenie maszyn. 
 • Układ centralnego chłodzenia może zmniejszyć zużycie energii chłodniczej o 50% dzięki większemu wykorzystaniu energii.

Jak działa układ centralnego chłodzenia?

Układ centralnego chłodzenia dostarcza wodę lodową do biur, centrów handlowych, mieszkań oraz innego rodzaju budynków, które wymagają chłodzenia wewnętrznego.

Węzeł chłodzenia dostarcza wodę lodową do budynków poprzez sieć układu centralnego chłodzenia. Woda lodowa jest doprowadzana do instalacji chłodzenia poszczególnych budynków przez wymiennik ciepła. 

Po schłodzeniu budynku woda o wyższej temperaturze wraca do węzła chłodzenia, gdzie jest ponownie schładzana i rozprowadzana w zamkniętym obiegu.

Zimna woda używana w instalacjach chłodzenia może pochodzić z wolnych źródeł, takich jak woda morska, lub może być wytwarzana w takich źródłach, jak ciepło odpadowe z turbin parowych lub absorpcyjnych agregatów chłodniczych lub elektrycznych agregatów chłodzących.

Przyjazne dla środowiska i energowydajne wytwarzanie chłodu

Układ centralnego chłodzenia może wytwarzać chłód z lokalnych zasobów naturalnych, takich jak woda morska, lub z agregatów chłodzących napędzanych parą lub elektrycznością, co sprawia, że jest to opcja przyjazna dla środowiska. Jest to również niezawodne i wysoce bezpieczne źródło chłodzenia.

Układ centralnego chłodzenia może zmniejszyć zużycie energii chłodniczej o 50%. Może to również istotnie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w okresach szczytowego zapotrzebowania. Sieć z elektrycznymi agregatami chłodzącymi i opcją magazynowania chłodu pomaga zmniejszyć szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną do chłodzenia w mieście poprzez przeniesienie produkcji do okresów w ciągu dnia lub nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niższe.

Układ centralnego chłodzenia zapewnia ekologiczną przyszłość.

Układy centralnego chłodzenia coraz bardziej zyskują na znaczeniu w miarę wzrostu na całym świecie zapotrzebowania na czyste chłodzenie.

W samej Europie 40% budynków komercyjnych i instytucjonalnych ma instalacje chłodzenia, a popyt na nie stale rośnie. Jednocześnie redukcja emisji CO2 zajmuje wysokie miejsce na liście priorytetów politycznych.

Ze względu na połączone wykorzystanie energii odnawialnej oraz nadwyżek energii układy centralnego chłodzenia emitują znacznie mniej CO2 niż konwencjonalne instalacje chłodzenia, a poza tym nie emitują żadnych niebezpiecznych czynników chłodniczych. 

Infografika układu centralnego chłodzenia

Powiązane zastosowania

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Sieć ciepłownicza i chłodzenia w budynkach

  Oszczędność energii, czasu i środków inwestowanych w infrastrukturę systemu dystrybucji energii cieplnej dzięki know-how firmy Danfoss oraz zaawansowanym węzłom cieplnym, wymiennikom ciepła i komponentom regulacyjnym.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Sieć dystrybucyjna

  Oszczędność energii, czasu i środków inwestowanych w sieć systemu dystrybucji energii cieplnej dzięki know-how firmy Danfoss oraz zaawansowanym węzłom cieplnym, wymiennikom ciepła i komponentom regulacyjnym.

Narzędzia i aplikacje