Zawory kulowe

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Narzędzia i aplikacje
  • FAQ

W każdej elektrociepłowni, połączonej ciepłowni i elektrowni, sieci rozprowadzającej i węźle cieplnym występuje potrzeba stosowania regulacji typu zał./wył. przyłącza układu budynku.

Zawory odcinające dzięki regulacji zał./wył. (otwieraniu i zamykaniu) pozwalają dzielić układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.

Przy zastosowaniu specjalnych typów zaworów kulowych (do wcinki na gorąco i do odgałęzień) można rozbudować sieć bez przerywania pracy układu.

Zawory kulowe JIP Danfoss mają optymalną konstrukcję przepływu uzyskiwaną przez profilowany króciec napływu i wkładkę rurową w kuli, co zapewnia płynny przepływ przez kulę, wyeliminowanie powstania kawitacji i uzyskanie niższego spadku ciśnienia.

Rezultatem są niższe koszty operacyjne, mniejsza emisja CO2 i oszczędność energii.

Wysokowydajne zawory kulowe Danfoss zostały zaprojektowane specjalnie dla ciepłowni, sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, pomp i węzłów cieplnych.

Stalowe zawory kulowe mają całkowicie spawany korpus i tym samym spełniają wszystkie wymagania stawiane zaworom stosowanym do ciepłej wody. Zapewniają przy tym wysoki stopień bezpieczeństwa. Zawory kulowe mogą być również stosowane w układach centralnego chłodzenia.

Cechy i korzyści

Unikatowa konstrukcja drogi przepływu zaworów kulowych zapewnia niski spadek ciśnienia i małe zużycie mocy pomp, co przekłada się na oszczędność energii do 30% i niskie koszty eksploatacyjne.

Przewiduje się, że okres eksploatacji zaworów będzie taki jak samego rurociągu, czyli od 25 do 35 lat, w zależności od warunków.

Niezawodne i bezobsługowe uszczelnienie w całym okresie eksploatacji.

Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki uniezależnieniu od sił osiowych i unikalnemu układowi luzu docisku.

Długotrwała szczelność zewnętrzna dzięki unikalnemu uszczelnieniu trzpienia z PTFE/karbonu zapobiegającemu wyciekom zewnętrznym.

Sprężyna o zaawansowanej konstrukcji zapewnia optymalną szczelność wewnętrzną i klasę szczelności A w całym okresie eksploatacji produktu.

Powiązane produkty

Narzędzia i aplikacje

FAQ

Zawory kulowe Danfoss JIP są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w ciepłownictwie i chłodnictwie i nie powinny być stosowane z czynnikami takimi jak gaz i olej, ponieważ zawory te są dopuszczone do stosowania z grupą 2 cieczy (PED 97/23/EG).

Zawory kulowe Danfoss JIP są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w lokalnym ogrzewaniu i chłodzeniu. W przypadku zastosowań specjalnych prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Danfoss w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania.

Zawory kulowe są zaworami odcinającymi i jako takie muszą być zawsze w pozycji całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Jeśli zawór kulowy jest używany do regulacji przepływu, kawitacja i potencjalne uszkodzenie powierzchni kulistej (cząsteczki w czynniku) może skrócić żywotność produktu i spowodować niestabilną kontrolę przepływu w układzie.

Zawory kulowe Danfoss JIP mają specjalną konstrukcję wewnętrzną, która umożliwia optymalny przepływ czynnika roboczego przy minimalnych stratach ciśnienia. Przy niższych stratach ciśnienia energia pompowania w systemie może być odpowiednio zmniejszona, co skutkuje niższym zużyciem energii i emisją CO2.

Zawory kulowe Danfoss JIP można montować we wszystkich pozycjach.