Przepustnice

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Narzędzia i aplikacje

Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.

Danfoss VFY to koncentryczne przepustnice z wymienną wkładką z EPDM, która zapewnia niezawodne działanie i szczelność w obu kierunkach. Mają one jednoczęściowy wał z wypustami zapewniającymi mocne połączenie z tarczą i zabezpieczenie przed wyrzutem sprężystym z myślą o bezpiecznym użytkowaniu.

Danfoss SBFV to przepustnice stalowe o dużej wydajności, które razem z zaworami kulowymi Danfoss JIP™ dopełniają ofertę zaworów odcinających zaprojektowanych specjalnie do użycia w sieciach ciepłowniczych i układach centralnego chłodzenia.

Danfoss SBFV to przepustnice z potrójnym mimośrodem o unikalnej lamelarnej konstrukcji gniazda, które zapewniają niezawodną pracę i szczelność w obu kierunkach, nawet w wysokich i niskich temperaturach. Zostały zaprojektowane głównie jako zawory odcinające, ale mogą być również wykorzystywane do prostych zadań związanych z regulacją.

Dławnica została zaprojektowana na tej samej zasadzie co w zaworach kulowych JIP™. Stosowane jest wzmocnione włóknem węglowym uszczelnienie PTFE, ponieważ jego stan nie pogarsza się na przestrzeni lat i może być dociskany w rurociągu , zapewniając nadal szczelność zewnętrzną przez cały okres eksploatacji przepustnicy.

Cechy i korzyści

Wysoka niezawodność przenoszenia momentu obrotowego i szczelności dzięki łożyskom tocznym w długim okresie pracy.

Sprężysty pierścień zabezpieczający przed wyrzuceniem utrzymuje wał na miejscu i umożliwia łatwą konserwację.

Wzmocnione bezpieczeństwo dzięki dodatkowej wodoszczelności.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Zawory kulowe — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory kulowe — Danfoss } else { Zawory kulowe — Danfoss }
    Zawory kulowe

    Zawory kulowe służą do regulacji dwustanowej (włączania i wyłączania) przyłącza budynku. Dzielą one układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.

Narzędzia i aplikacje