Przepustnice

  • Przegląd

Przepustnice to komponenty, które zapewniają regulację zał./wył. (otwórz/zamknij) sieci ciepłowniczej, instalacji HVAC lub zastosowań wodnych, w których brakuje miejsca na komponenty.

Danfoss VFY to koncentryczne przepustnice z wymienną wkładką z EPDM, która zapewnia niezawodne działanie i szczelność w obu kierunkach. Mają one jednoczęściowy wał z wypustami zapewniającymi mocne połączenie z tarczą i zabezpieczenie przed wyrzutem sprężystym z myślą o bezpiecznym użytkowaniu.

Danfoss SBFV to przepustnice stalowe o dużej wydajności, które razem z zaworami kulowymi Danfoss JIP™ dopełniają ofertę zaworów odcinających zaprojektowanych specjalnie do użycia w sieciach ciepłowniczych i układach centralnego chłodzenia.

Danfoss SBFV to przepustnice z potrójnym mimośrodem o unikalnej lamelarnej konstrukcji gniazda, które zapewniają niezawodną pracę i szczelność w obu kierunkach, nawet w wysokich i niskich temperaturach. Zostały zaprojektowane głównie jako zawory odcinające, ale mogą być również wykorzystywane do prostych zadań związanych z regulacją.

Dławnica została zaprojektowana na tej samej zasadzie co w zaworach kulowych JIP™. Stosowane jest wzmocnione włóknem węglowym uszczelnienie PTFE, ponieważ jego stan nie pogarsza się na przestrzeni lat i może być dociskany w rurociągu , zapewniając nadal szczelność zewnętrzną przez cały okres eksploatacji przepustnicy.

Cechy i korzyści

Wysoka niezawodność przenoszenia momentu obrotowego i szczelności dzięki łożyskom tocznym w długim okresie pracy.

Sprężysty pierścień zabezpieczający przed wyrzuceniem utrzymuje wał na miejscu i umożliwia łatwą konserwację.

Wzmocnione bezpieczeństwo dzięki dodatkowej wodoszczelności.