Ciepłownictwo

 • Przegląd
 • Powiązane zastosowania
 • Narzędzia i aplikacje
 • Filmy

Wykorzystanie sieci cieplnej oznacza wyższy indywidualny komfort i wyższą wydajność energetyczną.

Przedsiębiorstwom energetyki cieplnej lub klientom odpowiedzialnym za projektowanie i realizację sieci ciepłowniczych firma Danfoss może zaoferować wieloletnie doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat energii cieplnej 4G oraz wielu produktów i usług, które mogą zwiększyć potencjał sieci ciepłowniczych. 

Oprócz naszej bogatej wiedzy technicznej, zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze ciepłownie/elektrociepłownie zajmują się czymś więcej niż tylko dostarczaniem energii cieplnej i chłodniczej do użytkowników końcowych. Mają one wpływ na polityczne cele w zakresie energetyki i dostępne technologie oraz działają zgodnie z nimi. Firma Danfoss może pokazać, jak kluczową rolę mogą one odgrywać w obniżaniu emisji CO2 i optymalizacji zużycia energii w miastach. 

Dlaczego wybrać firmę Danfoss w zakresie produktów dla ciepłownictwa?

Wierzymy, że ciepło systemowe jest najbardziej zrównoważonym podejściem do łagodzenia zmian klimatycznych i poprawy wydajności energetycznej poprzez dostarczanie rozwiązań optymalizacyjnych i optymalnej regulacji temperatury zarówno po stronie odbiorczej, jak i zasilania.  

Tendencje w sektorze komunalnej sieci ciepłowniczej zmieniają się:

 • Z jednego źródła na wiele źródeł
 • Z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii i nadwyżki energii
 • Z wysokotemperaturowych na niskotemperaturowe sieci ciepłownicze

Główne wyzwania w zakresie komunalnych sieci ciepłowniczych

1.    Optymalizacja ∆T

Niezrównoważone hydraulicznie systemy mają wysokie temperatury na zasilaniu i powrocie. Różnica temperatur (∆T) ma bezpośredni wpływ na koszt i sprawność produkcji ciepła oraz koszt i sprawność sieci rozprowadzającej. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest maksymalizacja wydajności sieciprodukcji przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej jakości zasilania.

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zoptymalizować temperaturę zasilania, poprawić ∆T oraz zrównoważyć temperaturę i przepływ na zasilaniu. Dzięki wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań i systemów komponentów firmy Danfoss można:

 • poprawić ∆T po stronie pierwotnej poprzez zwiększenie wydajności strony wtórnej;
 • osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy ∆T a przepływem;
 • zmniejszyć koszty dystrybucji i produkcji.

Szacuje się, że dzięki redukcji kosztów eksploatacji i zwiększonej sprawności możemy osiągnąć redukcję kosztów wytwarzania energii pierwotnej o co najmniej 1% dla każdego zwiększenia ∆T o 3K.

2. Optymalny projekt sieci

Straty wody i ciepła, przesunięcie punktów krytycznych sieci, rozbudowa sieci i wiele innych czynników powodują wysokie koszty produkcji ze względu na złe planowanie. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest minimalizacja kosztów inwestycji oraz maksymalizacja gęstości zużycia energii, co w efekcie umożliwi optymalne wymiarowanie sieci i ekonomiczne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

W celu rozwiązania tych problemów należy wykorzystać model termohydrauliczny, aby:

 • unikać przeprojektowania;
 • zweryfikować wydajność i ocenić wpływ na całą sieć.

Szacuje się, że dzięki odpowiedniemu planowaniu przy wymiarowaniu sieci i doborze komponentów o odpowiedniej wielkości (doradztwo) można zmniejszyć koszty inwestycji o 17% w porównaniu z tradycyjnym projektem.

3. Decentralizacja — większa złożoność paliw

Decentralizacja i większa złożoność paliw sprawiają, że integracja i prognozowanie stają się znacznie trudniejsze. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest maksymalne wykorzystanie źródeł produkcji, które są najbardziej ekonomiczne, oraz efektywne zarządzanie złożonymi sieciami przy jednoczesnej poprawie wykorzystania różnych źródeł ciepła będących najbardziej ekonomicznymi inwestycjami.

Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii może być traktowana priorytetowo i lepiej kontrolowana, co pomaga przedsiębiorstwu w spełnieniu (lub przekroczeniu) celów.

Sposobem na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami jest efektywne planowanie produkcji (mieszanki paliw) poprzez wykorzystanie:

 • prognozy zapotrzebowania;
 • równoważenie sieci w czasie rzeczywistym;
 • symulowanie produkcji ciepła.

W ten sposób wspieramy osiągnięcie celu w zakresie wykorzystania energii odnawialnej określonego przez UE na poziomie 27%.

4. Wymóg oszczędzania energii

Regulacje w zakresie oszczędzania energii wymagają rocznych oszczędności energii i jasnej dokumentacji potwierdzającej te oszczędności. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest osiągnięcie celu w zakresie oszczędności energii przez użytkowników końcowych oraz inwestowanie w systemy po stronie wtórnej w celu poprawy efektywności po stronie pierwotnej. Celem są inteligentne inwestycje.

Sprostaj tym wyzwaniom poprzez:

 • Pozyskiwanie i rozwijanie know-how w zakresie potencjalnych działań i sprawdzania oszczędności.
 • Wykonywanie działań po stronie wtórnej o najlepszym stosunku kosztów do wydajności po stronie pierwotnej.

W efekcie można osiągnąć więcej niż 1,5% oszczędności dla użytkownika końcowego rocznie (cel określony w dyrektywie energetycznej UE, który dotyczy wyłącznie krajów posiadających systemy zobowiązujące).

5. Szczytowe zapotrzebowanie na energię

Szczytowe obciążenie cieplne i drogie paliwa w okresach szczytu nadwyrężają zasoby zakładu energetyki cieplnej i sprawiają, że ogrzewanie staje się droższe zarówno dla ciepłowni, jak i dla użytkowników końcowych. Ma to również duży wpływ na CAPEX i OPEX. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest obniżenie wpływu szczytowego zapotrzebowania na energię na koszty eksploatacji sieci oraz pokrycie szczytowego zapotrzebowania regularnymi źródłami ciepła przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych.

Sprostaj tym wyzwaniom poprzez:

 • symulowanie produkcji ciepła;
 • maksymalizację wykorzystania akumulacji ciepła w budynkach i sieciach;
 • działania w zakresie regulacji szybkości nagrzewania.

Dzięki temu można osiągnąć redukcję szczytowego zapotrzebowania na energię do 20%.

6. Tradycyjne systemy SCADA

Stosowane dotychczas systemy SCADA utrudniają integrację danych, a ich obsługa jest czasochłonna. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest ułatwienie integracji danych i skrócenie czasochłonności procesu, a jednocześnie obniżenie kosztów inwestycjikonserwacji.

Rozwiązaniem jest oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu SCADA oferującego:

 • otwarty dostęp do bazy danych
 • otwarte protokoły łączności
 • automatyczne generowanie kluczowych wskaźników procesu i wydajności
 • funkcje automatycznego uruchamiania

Wszystkie powyższe środki zaradcze pomogą w uwolnieniu ukrytych zasobów i powinny pozwolić na 30-procentową poprawę wydajności w porównaniu z tradycyjnymi systemami SCADA.

7. Większy nacisk na obsługę klienta

Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest poszerzenie zakresu usług świadczonych przez zakład energetyki cieplnejpogłębienie postrzegania zakładu energetyki cieplnej przez klientów jako wiarygodnego, przejrzystego i elastycznego partnera.

Rozwiązaniem jest pozycjonowanie zakładu energetyki cieplnej jako eksperta w dziedzinie wydajności energetycznej i uczynienie jej oczywistym wyborem w zakresie dostaw energii dla odbiorców końcowych poprzez:

 • świadczenie usług dodatkowych, np. monitorowanie bezpieczeństwa i umowy konserwacyjne;
 • udostępnienie narzędzi wspomagających, np. Enspire i Heat Selector;
 • zapewnienie szkoleń i rekomendacji w zakresie modernizacji systemu po stronie wtórnej;
 • dostarczanie rozwiązań w zakresie modernizacji i optymalizacji systemów.

Będzie to stanowiło wsparcie dla integracji strony pierwotnej i wtórnej oraz zwiększy zadowolenie klientów.

8. Skupienie się na nowych obszarach działalności

Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest sprostanie zwiększonej konkurencji w segmencie ciepłownictwa, rozwój nowych obszarów działalności zapewniających zyskowność i niepominięcie procesu cyfryzacji.

Rozwiązaniem jest pozycjonowanie zakładu energetyki cieplnej jako eksperta w dziedzinie wydajności energetycznej i uczynienie jej oczywistym wyborem w zakresie dostaw energii dla odbiorców końcowych poprzez:

 • redukcję rachunków za ogrzewanie i optymalizację konserwacji;
 • oferowanie pełnego pakietu rozwiązań dla strony wtórnej, w tym urządzeń Enspire, TRV, węzłów, ASV.

Dzięki temu zakład energetyki cieplnej może zwiększyć swoją konkurencyjność i rentowność poprzez nowy kanał sprzedaży. W efekcie zakład energetyki cieplnej będzie nowoczesny i rentowny.

Jak możemy Ci pomóc

Pełna oferta produktów do sieci ciepłowniczych i układów centralnego chłodzenia od strony sieci i budynku

Doradztwo i znakomita obsługa klienta

Innowacyjność, optymalizacja techniczna i wysoka wydajność

Bezpieczeństwo i rzetelność współpracy

Globalny zasięg działalności z silną reprezentacją lokalną i dogłębną znajomością rynku lokalnego

Jeden doświadczony partner w zakresie optymalnego działania instalacji, optymalnej pracy sieci i zapewnienia klientom doskonałego serwisu.

Infografika ciepłownicza

Więcej informacji o ciepłownictwie

Powiązane zastosowania

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Sieć ciepłownicza i chłodzenia w budynkach

  Oszczędność energii, czasu i środków inwestowanych w infrastrukturę systemu dystrybucji energii cieplnej dzięki know-how firmy Danfoss oraz zaawansowanym węzłom cieplnym, wymiennikom ciepła i komponentom regulacyjnym.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Sieć dystrybucyjna

  Oszczędność energii, czasu i środków inwestowanych w sieć systemu dystrybucji energii cieplnej dzięki know-how firmy Danfoss oraz zaawansowanym węzłom cieplnym, wymiennikom ciepła i komponentom regulacyjnym.

Narzędzia i aplikacje

Filmy