Jak działa sieć ciepłownicza?

Jak działa sieć ciepłownicza?

Za pośrednictwem sieci ciepłowniczej ciepłownia pompuje podgrzaną wodę użytkową do odbiorców, gdzie jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń/ogrzewania podłogowego oraz do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa jest podgrzewana w wymienniku ciepła, w którym podgrzana woda zasilająca przekazuje ciepło do wody wypływającej z kranów.

Do ogrzewania pomieszczeń można bezpośrednio wykorzystać wodę zasilającą. Wymiennik ciepła może również przekazywać ciepło do obiegu wewnętrznego. Zimna woda zasilająca, która oddała ciepło do ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń, powraca do ciepłowni. W sieci ciepłowniczej woda zasilająca krąży bez końca w zamkniętym rurociągu.

Niektóre układy sieci ciepłowniczych wykorzystują parę wodną zamiast wody jako czynnik do rozdziału ciepła. Ma to na celu osiągnięcie wyższych temperatur zasilania, które są często niezbędne w procesach przemysłowych. Wadą pary wodnej jest to, że ma ona większe straty ciepła niż woda.

Przyjazne środowisku i energowydajne zasilanie cieplne

Ze względu na jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach, sieci ciepłownicze są bardzo energowydajne. Wdrażanie odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie ciepła odpadowego wytwarzanego przez przemysł dodatkowo zwiększa korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania sieci ciepłowniczych. Ten sposób wykorzystania energii jest korzystny zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla całego społeczeństwa.

W porównaniu z indywidualnymi układami ogrzewania ciepłownie komunalne lepiej radzą sobie z ograniczaniem emisji związków niebezpiecznych, ponieważ dysponują bardziej zaawansowanymi urządzeniami kontroli zanieczyszczeń i bardziej kontrolowanymi warunkami wytwarzania ciepła. Co więcej, sieci ciepłownicze są bardzo wygodne dla odbiorców, którzy praktycznie nie zauważają, jak codziennie ogrzewane są ich grzejniki i woda bieżąca.

Sieci ciepłownicze szansą na ekologiczną przyszłość

Sieci ciepłownicze umożliwiają wykorzystanie nie tylko dzisiejszych, lecz także przyszłych odnawialnych źródeł energii. Istniejące sieci ciepłownicze umożliwiają centralne wykorzystywanie i rozprowadzanie do odbiorców energii z przyszłych źródeł odnawialnych.

Dodając do tego najwyższą sprawność i zdolność do wykorzystania ciepła odpadowego z produkcji energii elektrycznej, otrzymujemy system, który potencjalnie stanowi fundament przyszłego zaopatrzenia w energię.

Energia odnawialna — zastąpienie paliw kopalnych zrównoważonymi rozwiązaniami alternatywnymi

Wobec rosnącego nacisku na ochronę środowiska odnawialne źródła energii stały się kluczowym zagadnieniem. Elastyczność sieci ciepłowniczych umożliwia przejście na przyjazne środowisku alternatywne źródła energii.

Energia odnawialna jest energią wytwarzaną z zasobów naturalnych i obejmuje energię geotermalną, z biomasy, wiatrową, wodną, słoneczną itp.

Przy jej wytwarzaniu nie powstają gazy cieplarniane. A zatem nie zwiększa stężenia gazów cieplarnianych (np. CO2, metanu, podtlenku azotu i CFC) w atmosferze.

Takie alternatywne, odnawialne źródła energii mogą być wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych w sposób bezpośredni lub pośredni. Źródła energii, które są zazwyczaj wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, takie jak energia wodna i wiatrowa, są rzadko wykorzystywane w układach sieci ciepłowniczych, ale większość pozostałych odnawialnych źródeł energii jest wykorzystywana w nich w znacznym stopniu.