Pakiet oprogramowania i usług Leanheat®

 • Przegląd
 • Oprogramowanie
 • Filmy
 • Skontaktuj się z nami
 • Informacje

Globalne oprogramowanie i usługi dla ciepłownictwa

Danfoss Leanheat® to oparty na aplikacjach pakiet kompleksowego oprogramowania i usług, który wykorzystuje moc cyfryzacji do optymalizacji produkcji i zużycia energii, zwiększenia wydajności operacyjnej oraz powierzenia kontroli i utrzymania budynku w Twoje ręce.

Kompleksowa optymalizacja sieci i budynków

Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych - od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy. Uwalniając potencjał łączności, narzędzia optymalizacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom i dostawcom usług skuteczne sprostanie rosnącym wymaganiom w zakresie efektywności energetycznej przy jednoczesnym usprawnieniu operacji biznesowych i obniżeniu kosztów.

Optymalizacja od podstaw.

Od fazy planowania po monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym. Rozwiązania i usługi Danfoss Leanheat® otwierają drzwi do optymalizacji na każdym poziomie biznesu ciepłowniczego, zapewniając doskonałe wyniki:

 • Optymalizacja prowadzi do znacznych oszczędności energii i kosztów obsługi
 • Łatwa instalacja zapewnia szybką i bezproblemową modernizację systemu - i szybkie oszczędności
 • Mieszkańcy budynku doświadczają optymalnego komfortu temperaturowego
Osiągnij więcej dzięki oprogramowaniu modułowemu.
Oprogramowanie bazujące na modułach oznacza, że rozwiązania można dostosować do potrzeb i skali indywidualnych potrzeb. Precyzyjna kontrola, zwiększona wydajność operacyjna i optymalizacja projektu są możliwe w każdym zakresie projektów typu greenfield, rozbudowy i renowacji.

Decyzje oparte na danych prowadzą do zwiększonej dynamiki pracy sieci ciepłowniczej.
Wdrożenie inteligentnych rozwiązań w systemie ciepłowniczym pomaga uzyskać opłacalną konserwację predykcyjną, lepszą niezawodność, zwiększoną ciągłość pracy i dłuższą żywotność systemu:

 • Prognozuj zachowania konsumentów, w celu poprawy szybkości reakcji i niezawodności systemu dystrybucji energii
 • Redukuj szczytowe obciążenia i unikaj nieefektywnych paliw kopalnych z dynamiczną odpowiedzią na zapotrzebowanie
 • Zwiększaj czas pracy bez przestojów, zmniejszaj koszty konserwacji i wydłużaj żywotność zasobów dzięki konserwacji predykcyjnej

Oprogramowanie

Filmy

Czym jest Danfoss Leanheat? Obejrzyj film

Obejrzyj film Danfoss Leanheat® i poznaj wszystkie moduły w krókim streszczeniu.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z Danfoss Leanheat®

Rozumiemy, że każda aplikacja jest wyjątkowa - dlatego nasz zespół specjalistów ułatwia dostosowanie rozwiązań i usług Danfoss Leanheat® do potrzeb biznesowych.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o pakiecie rozwiązań Danfoss Leanheat® - i wykorzystać moc cyfryzacji.

Informacje