Leanheat® Building

 • Przegląd
 • Filmy
 • Dokumentacja
 • Studium przypadku
 • Skontaktuj się z nami

Optymalizacja komfortu i zmniejszenie kosztów w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej

Leanheat® Building to oprogramowanie do optymalizacji systemu grzewczego budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej. To oparte na chmurze rozwiązanie wykorzystujące technologię IoT oraz sztuczną inteligencję, aby umożliwić inteligentną kontrolę i konserwację ogrzewania. Wykorzystując dane z czujników do optymalnego sterowania systemem HVAC, zużycie energii jest zmniejszone o 10–30% bez uszczerbku dla komfortu.

 • Optymalizacja obciążenia szczytowego
 • Optymalizacja energii
 • Utrzymanie komfortowego klimatu w pomieszczeniu
 • Oszczędności związane z serwisem eksploatacyjnym
 • Skalowalne rozwiązanie
Dowiedz się, jak system będzie działał w Twoim budynku? Skontaktuj się z nami.

Oferujemy możliwość nieodpłatnego sprawdzenia technicznych możliwości oraz oszacowania potencjalnych oszczędności. Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się, ile możesz zyskać.

 

Rozwiązanie oparte na chmurze zapewnia niezawodne usługi oparte na danych

W pełni zautomatyzowany i samouczący się system zapewnia optymalizację w czasie rzeczywistym, nie tylko dla poszczególnych budynków, ale dla całych klastrów budynków mieszkalnych. Leanheat® Building gromadzi dane ze źródeł wewnątrz budynku i poza nim oraz umożliwia monitorowanie, analizę danych i zdalną regulację parametrów.

Za pomocą rozwiązania w chmurze system gromadzi dane z: czujników w lokalach, sterowników w węzłach cieplnych, prognoz pogody.

Funkcje i korzyści

Zarządzanie obciążeniem szczytowym - Źródło ciepła i ciepłej wody użytkowej.

 • Leanheat® Building obniża zapotrzebowanie na moc szczytową nawet o 30%. Wykorzystując sztuczną inteligencję, system uczy się profilu zużycia ciepłej wody użytkowej i dostosowuje zużycie ciepła tak, by je minimalizować w godzinach szczytu.

Konserwacja zapobiegawcza - Wykrywanie niezrównoważenia i dokładne prewencyjne wykrywanie problemów.

 • Leanheat® Building generuje do 30% oszczędności w kosztach konserwacji technicznej poprzez zapewnienie dokładnego, prewencyjnego wykrywania problemów.

Efektywość energetyczna - Zapobiegawcza, samoucząca się i adaptacyjna.

 • Rozwiązanie Leanheat® Building wykorzystuje sztuczną inteligencję do nauczenia się termodynamicznego zachowania budynku i optymalnego sterowania systemem ogrzewania. Ogrzewanie jest zawsze optymalizowane niezależnie od zmian warunków pogodowych lub właściwości budynku, które zmieniają się w miarę jego starzenia. Wraz z aktywną kalibracją, system zapewnia stałą efektywność energetyczną wszystkim budynkom.

Monitorowanie budynku - Sterowniki, temperatury, wilgotność względna i wilgotność bezwzględna.

 • Leanheat® Building proaktywnie utrzymuje pożądane, komfortowe warunki wewnętrzne. Czujniki w mieszkaniach przesyłają informacje o wysokim poziomie wilgotności i proaktywnie zgłaszają potencjalne zagrożenia w celu poprawy zadowolenia i komfortu mieszkańców.

System zapobiegania powstawaniu pleśni - Poziom wilgotności wewnątrz budynków w porównaniu z wilgotnością na zewnątrz.

Leanheat® Building broszura

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Leanheat® Building? Sprawdź broszurę!

Sztuczna inteligencja generuje precyzyjne i dokładne modele

Oprogramowanie Leanheat® Building wykorzystuje najnowsze osiągniecia w obszarze sztucznej inteligencji do:

 • automatycznego generowania bardzo precyzyjnych i dokładnych matematycznych modeli termodynamicznych kontrolowanych budynków.

* Leanheat® Building jest rozwiązaniem niezależnym od sprzętu, może pracować z obecnie typowymi sterownikami i czujnikami wewnętrznymi. Jeżeli węzeł cieplny musi zostać zmodernizowany, możemy dostarczyć jeden z najlepszych sterowników, Danfoss ECL 310.

Filmy

Szkolenie na żądanie

Sprawdź szkolenie na żądanie i zobacz prezentację oprogramowania Leanheat Building. Aby obejrzeć nagranie należy się zarejestrować.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Leanheat Building Broszura Polski Polska 24 sie, 2022 917.6 KB .pdf
Ulotka Leanheat® Building Optimize the indoor climate and cut down the costs Angielski Multiple 24 sie, 2022 8.0 MB .pdf
Ulotka Leanheat® Building Optimize the indoor climate and cut down the costs Duński Dania 11 paź, 2022 1.7 MB .pdf

Studium przypadku

 • if (isSmallPicture) { Apartment block saves energy and money with AI and dynamic balancing; } else if (isBigColumns) { Apartment block saves energy and money with AI and dynamic balancing } else { Apartment block saves energy and money with AI and dynamic balancing }
  20% całkowitej oszczędności energii w bloku mieszkalnym dzięki sztucznej inteligencji i dynamicznemu równoważeniu

  Budynki mieszkalne z centralnym ogrzewaniem są często narażone na wahania temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Powodowane jest to przez nieefektywne i niezrównoważone systemy grzewcze, co w dalszej kolejności prowadzi do obniżenia komfortu temperaturowego i generowania wysokich rachunków za energię, a tym samym niezadowolenia mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa HSB ze Szwecji postanowiła zastosować inteligentne rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania w celu poprawy efektywności energetycznej i komfortu temperaturowego w 12-mieszkaniowym budynku podłączonym do sieci ciepłowniczej.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  Leanheat Building - Termomodernizacja systemu w Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu

  Jak wygenerować oszczędności energii rzędu 50% przy jednoczesnym zachowaniu poziomu komfortu i zwiększeniu niezawodności systemu? Dzięki głębokiej termomodernizacji i zastosowaniu systemu Leanheat Building Danfoss, budynek wygenerował realne oszczędności energii, a inteligentne sterowanie i konserwacja predykcyjna zapewnią oszczędności związane z serwisem eksploatacyjnym.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak system będzie działał w Twoim budynku?

Oferujemy możliwość nieodpłatnego sprawdzenia technicznych możliwości oraz oszacowania potencjalnych oszczędności. Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się, ile możesz zyskać.