Przetwornice do pomp używanych w budynkach komercyjnych

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami
Przetwornice do pomp używanych w budynkach komercyjnych

Optymalizacja poziomu komfortu, niezawodności i efektywności energetycznej

Dzięki dedykowanym funkcjom sterowania wieloma pompami, inteligentnej ochronie i bezczujnikowemu sterowaniu pracą pomp przetwornice częstotliwości firmy Danfoss optymalizują poziom komfortu i efektywności energetycznej, a także chronią napęd, silnik oraz urządzenia w systemie. Ponadto zapewniają zoptymalizowane zasilanie cieczą na wypadek nieszczelności lub pęknięcia przewodu rurowego. Funkcje dedykowane obejmują:

Wbudowany regulator sterujący pracą wielu pomp

Sterownik kaskadowy kierujący pracą pomp rozdziela czas pracy równo pomiędzy wszystkie urządzenia. Zużycie poszczególnych pomp jest dzięki temu zmniejszane do minimum, co znacząco wydłuża ich oczekiwany czas eksploatacji i niezawodną pracę.

Ochrona pomp przed suchobiegiem i wykrywanie końca charakterystyki pompy

Jeśli pompa będzie pracować bez wytwarzania żądanego ciśnienia, przetwornica częstotliwości wygeneruje alarm lub wykona inne wstępnie zaprogramowane działanie. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy studnia wyschnie lub rury zaczną przeciekać.

Automatyczne strojenie regulatorów typu PI

Automatyczne strojenie pozwala przetwornicy częstotliwości w sposób ciągły monitorować reakcje systemu na wprowadzane przez nią poprawki. Przetwornica częstotliwości uczy się na tej podstawie i oblicza wartości P oraz I, więc szybko przywracana jest precyzyjna i stabilna praca.

Kompensacja przepływu

Czujnik ciśnienia zamontowany w pobliżu pompy dostarcza punktu odniesienia, który pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia na końcu systemu. Przetwornica częstotliwości nieustannie koryguje wartość zadaną ciśnienia, aby zachować zgodność z krzywą systemu. Ta metoda zarówno oszczędza energię, jak i zmniejsza koszty instalacji.

Wykrywanie braku przepływu lub jego niskiego poziomu i tryb uśpienia

W sytuacjach niskiego przepływu lub braku przepływu przetwornica częstotliwości przechodzi w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. Gdy ciśnienie spadnie poniżej wstępnie zdefiniowanej nastawy, przetwornica zostanie uruchomiona automatycznie. W porównaniu z pracą ciągłą metoda ta zmniejsza koszty energii oraz zużycie sprzętu, wydłużając okres eksploatacji aplikacji.

Tryb napełniania rurociągu

Funkcja przydatna we wszystkich aplikacjach, w których bardzo ważne jest kontrolowane napełnianie rurociągu, na przykład w systemach dostarczania wody. Kontrolowane napełnianie rur (w pętli zamkniętej) chroni przed uderzeniami wodnymi, rozrywaniem rur z wodą lub wysadzaniem tryskaczy. Tryb napełniania rur może być używany zarówno w przypadku poziomych, jak i pionowych systemów rurowych.

Początkowe/końcowe rozpędzanie/zatrzymanie

Początkowe rozpędzanie umożliwia szybkie przyspieszenie pomp do minimalnej prędkości, od której zaczyna się normalne rozpędzanie. Zapobiega to uszkodzeniu łożysk wzdłużnych w pompie. Zatrzymywanie końcowe działa przy zatrzymywaniu, zwalniając pompy od minimalnej prędkości do zatrzymania.

Potwierdzenie przepływu

Monitor potwierdzenia przepływu chroni urządzenia przed nieoczekiwanym zatrzymaniem przepływu. Monitor stale komunikuje się z urządzeniem zewnętrznym, takim jak zawór lub przełącznik przepływu. Jeżeli limit czasu oczekiwania na sygnał z urządzenia zewnętrznego zostanie przekroczony, monitor wyłączy awaryjnie przetwornicę częstotliwości.

Wstępne/końcowe smarowanie

Niektóre maszyny wymagają smarowania ich części mechanicznych przed i podczas pracy, aby uniknąć uszkodzeń i ograniczyć zużycie. W czasie smarowania niektóre urządzenia muszą pozostać aktywne, na przykład wentylatory wyciągowe. Aby to osiągnąć, funkcja wstępnego smarowania (Pre Lube) przekazuje sygnał do urządzenia zewnętrznego w celu wykonania konkretnego działania w zdefiniowanym przez użytkownika okresie czasu. Dostępne konfiguracje: „Tylko smarowanie wstępne”, „Tylko wstępne i podczas pracy” i „Wstępne, podczas pracy i końcowe”.

Dowolnie programowalne komunikaty tekstowe

Funkcja ta umożliwia wszechstronne dopasowanie do różnych aplikacji. Dowolnie programowalnych komunikatów tekstowych wyświetlanych w obliczu zdarzeń wewnętrznych lub zewnętrznych można używać do konfigurowania informacji, ostrzeżeń lub alertów. Ta funkcja obsługuje również działania w oparciu o zdarzenia, na przykład inicjowanie końcowego zatrzymania wyzwalane przez otwarcie zaworu.

Zaawansowany monitor prędkości minimalnej

Pompy głębinowe mogą ucierpieć z powodu niewystarczającego chłodzenia i smarowania, kiedy prędkość pompy jest zbyt mała. Zaawansowany monitor prędkości minimalnej chroni pompę dzięki monitorowaniu i regulowaniu prędkości wyłączenia awaryjnego, aby ograniczyć zużycie sprzętu. Czas trwania przestojów niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji jest minimalizowany, bez konieczności stosowania zewnętrznego sprzętu monitorującego.

Czas otwarcia/zamknięcia zaworu zwrotnego

Czas otwarcia/zamknięcia zaworu zwrotnego zapobiega uderzeniom wodnym podczas zatrzymywania pompy, zapewniając powolne zwalnianie prędkości pompy, kiedy zawór kulowy jest prawie zamknięty.

Bezczujnikowe sterowanie pompą

Sterowanie bezczujnikowe to metoda sterowania pracą pompy dystrybucyjnej, która określa średnie zapotrzebowanie na ogrzewanie lub chłodzenie systemu HVAC na podstawie oporu układu hydraulicznego, a następnie dostosowuje prędkość pomp(y) w celu zrównoważenia procesu zaspokajania tego zapotrzebowania z minimalizowaniem zużycia energii. Charakterystyki pomp sterowanych bezczujnikowo są zintegrowane z przetwornicą.

Serwerownie Equinix – klimatyzacja w pełni niezawodna

Serwerownie Equinix – klimatyzacja w pełni niezawodna

VLT® HVAC Drive sprawia, że zapewnianie maksymalnego czasu pracy serwera jest również opłacalne dzięki energooszczędnemu odprowadzaniu ciepła w serwerowniach

Produkty

Studium przypadku

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami