Przetwornice do sprężarek komercyjnych

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami

Sterowanie sprężarkami w systemach wentylacji i klimatyzacji budynków

Regulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki powietrzne pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.

Przetwornice AC firmy Danfoss redukują liczbę włączeń i wyłączeń, co zmniejsza zużycie mechaniczne. Funkcje dedykowane takie, jak funkcja „pomiń rezonans” umożliwiają łatwą identyfikacje częstotliwości dla przetwornicy, co pozwala zapobiec hałasowi oraz uszkodzeniom.

Produkty przeznaczone dla sprężarek obejmują również softstartery, przetwornice dużych mocy, filtry harmonicznych AHF z opcjonalnymi regulatorami kaskadowymi, dławiki DC oraz regulatory typu PID.

Jednym z elementów generujących najwyższe koszty w cyklu eksploatacji systemu chłodzenia jest energia. W przypadku wielu zastosowań chłodniczych wydajność przekracza obciążenie cieplne z uwagi na wahania sezonowe, obciążenie produktowe, zmienne zapełnienie oraz urządzenia elektryczne generujące straty mocy. Nowoczesne, dedykowane przetwornice częstotliwości, np. seria VLT® Danfoss Drives, doskonale nadają się do ciągłej regulacji wydajności względem rzeczywistego obciążenia cieplnego oraz zapotrzebowania wynikającego z procesów. Korzyści: znacznie mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty eksploatacji i konserwacji. 

Inteligentne sterowanie pracą sprężarki oraz wentylatorem skraplacza/parownika ma kluczowe znaczenie dla każdego zoptymalizowanego systemu chłodniczego. Stosując przetwornice AC firmy Danfoss do optymalizacji sterowania wydajnością sprężarek chłodniczych, kondensatorów oraz parowników, użytkownik może zazwyczaj uzyskać oszczędności w zakresie zużycia energii na poziomie 10 – 25%. Dzięki stabilności i zrównoważeniu wydajności względem rzeczywistego obciążenia, poprawie ulega współczynnik efektywności (COP) całego systemu, i odnotowywane są znaczne oszczędności energii.

Sterowanie kaskadowe optymalizuje oszczędności energetyczne oraz obniża koszty eksploatacyjne

Konfiguracja kaskadowa tworzy optymalne połączenie pomiędzy danym zastosowaniem a przetwornicą AC pracującą z obciążeniem częściowym. Obciążenie podstawowe jest obsługiwane przez pojedyncze urządzenie, np. sprężarkę, której pracą steruje przetwornica. W miarę wzrostu obciążenia cieplnego przetwornica po kolei uruchamia dodatkowe sprężarki. Dzięki temu urządzenia pracują z optymalną wydajnością, a przetwornica utrzymuje maksymalną wydajność energetyczną w całym systemie.

Dobrze rozplanowane sterowanie kaskadowe również gwarantuje minimalny stopień zużycia poszczególnych urządzeń. Przykładowo dzięki zmianom sprężarek zasilanych sieciowo kierownicy ds. utrzymania ruchu zyskują pewność, że każda z nich zakończy pracę z podobną liczbą roboczogodzin i równym poziomem zużycia. Powyższe przekłada się na wydłużenie żywotności urządzeń oraz wydłuża okresy międzyserwisowe, redukując tym samym koszty eksploatacyjne.

Zaawansowany sterownik wielostrefowy Danfoss Drives gwarantuje skuteczne zarządzanie oraz sterowanie maksymalnie sześcioma zestawami sprężarek. Dzięki temu minimalizowane jest zużycie energii, a ponadto umożliwia to uniknięcie zbyt częstego załączania i wyłączania, stabilizuje wartości ciśnień oraz temperatur, a także ogranicza zużycie sprężarki. Sterownik kaskady pomp w podobny sposób równo rozdziela godziny pracy pomiędzy wszystkie pompy, aby zminimalizować zużycie poszczególnych urządzeń.

Wydajność termodynamiczna w chłodnictwie komercyjnym

Sektor chłodnictwa komercyjnego obejmuje placówki prowadzące sprzedaż żywności, tj. supermarkety, hipermarkety oraz sklepy spożywczo-przemysłowe, a także systemy klimatyzacji precyzyjnej w centrach danych.

Typowe zastosowania obejmują lady i szafy chłodnicze, skraplacze, parowniki oraz pompy.

Kluczowymi czynnikami stanowiącymi o skuteczności każdego komercyjnego systemu chłodniczego są niezawodność oraz wydajność termodynamiczna. Szereg funkcji dostosowanych do zastosowań chłodniczych zapewnia wszechstronną kompatybilność, stabilną wydajność, niezawodność systemu oraz optymalną wydajność energetyczną.

Agregaty chłodnicze

Regulacja poprzez zmianę prędkości w agregatach chłodniczych pozwala na zapewnianie optymalnej temperatury procesowej przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.

Przetwornice AC firmy Danfoss redukują liczbę włączeń i wyłączeń, co zmniejsza zużycie mechaniczne. Bezpieczną pracę agregatów chłodniczych gwarantują specjalne funkcje, takie jak zarządzanie obiegiem powrotnym oleju, zabezpieczenia przed zbyt niskim/zbyt wysokim ciśnieniem oraz pominięcie częstotliwości rezonansowych.

Produkty przeznaczone dla sprężarek obejmują również softstartery, przetwornice dużych mocy, filtry harmonicznych AHF z opcjonalnymi regulatorami kaskadowymi, dławiki DC oraz regulatory typu PID.

Koncepcje związane z rozruchem i obciążeniem szczytowym

Rozruch jest krytycznym etapem pracy sprężarki. Przetwornica VLT Refrigeration Drive minimalizuje liczbę koniecznych uruchomień, na bieżąco dostosowując prędkość pracy sprężarki do wydajności. Za pomocą panelu sterowania można skonfigurować maksymalną liczbę cykli uruchomień/wyłączeń w danym okresie.

VLT Refrigeration Drive przez krótki czas zapewnia 135% znamionowego momentu rozruchowego. Podczas normalnej pracy przez 60 sekund zapewniane jest 110% znamionowego momentu obrotowego.

W celu wydłużenia żywotności przetwornicy można otworzyć nadmiarowy zawór ciśnieniowy, co umożliwi szybkie uruchomienie sprężarki bez obciążenia.

135% moment rozruchowy

VLT Refrigeration Drive zapewnia 135% znamionowego momentu rozruchowego przez 30 sekund. Podczas normalnej pracy przez 60 sekund zapewniane jest 110% znamionowego momentu obrotowego.

Uruchomienie bez obciążenia

W celu wydłużenia żywotności przetwornicy można otworzyć nadmiarowy zawór ciśnieniowy, co umożliwi szybkie uruchomienie sprężarki bez obciążenia.

Mniejsze sprężarki o tym samym obciążeniu szczytowym

W przypadku krótkich obciążeń szczytowych można zastosować w systemie mniejszą sprężarkę i uruchamiać przetwornicę przy wartościach nieprzekraczających 90 Hz. Dzięki temu praca z obciążeniami szczytowymi nie wymaga już stosowania większych sprężarek.

Strefa neutralna

VLT Refrigeration Drive steruje pracą sprężarek o stałej prędkości w sytuacjach, kiedy zawodzą sprężarki o prędkości zmiennej. W przypadku awarii strefa neutralna określana jest za pomocą specjalnego parametru „Fixed speed neutral zone” (Strefa neutralna prędkości stałej), co umożliwia zmniejszenie liczby uruchomień dzięki rozszerzaniu strefy neutralnej.

Funkcje optymalizacji
Optymalizacja P0

Przetwornica VLT Refrigeration Drive pozwala na podłączenie sterownika ADAP-KOOL® LonWorks w celu optymalizacji P0.

Sterowanie w dzień i w nocy

Istnieje możliwość zmiany harmonogramów nastawy sprężarki oraz prędkości wentylatora parownika w celu dopasowania do obciążeń dziennych i nocnych, prowadzącego do zmniejszenia zużycia energii.

Monitorowanie temperatury końcowej skraplania

Poprzez monitorowanie poziomu wysokiego ciśnienia głowicy za pomocą czujników temperatury, prędkość zostaje zmniejszona zanim wartość wysokiego ciśnienia osiągnie poziom krytyczny.

Dowiedz się więcej o przetwornicach częstotliwości w chłodnictwie i klimatyzacji oraz motoryzacji i transporcie/napędach sprężarek.

Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych

Zarządzanie pojemnością i niezawodnością centrów danych jest skomplikowanym zadaniem. Z tego powodu firma Inertech opracowała innowacyjne, modułowe rozwiązanie chłodzenia centrów danych, umożliwiające rozbudowę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa czy operacji. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość chłodzenia centrów przetwarzania danych.

Produkty

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych; } else if (isBigColumns) { Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych } else { Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych }
    Danfoss i Inertech zmieniają przyszłość systemów chłodzenia w centrach przetwarzania danych

    Nowe rozwiązanie pozwala na rozbudowę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zużywa mniej energii i wody oraz kosztuje mniej niż tradycyjny agregat chłodniczy.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami