ASV automatiske balanseringsventiler

 • Oversikt
 • Dokumenter
 • Software
 • Læring
 • Verktøy og apper
 • Anbudstekster

Danfoss ASV automatiske balanseringsventiler sørger for en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv måte å skape vannbåren balanse i torørs varme- og kjølesystemer på. De løser det tekniske problemet med trykkfluktuasjoner: den egentlige årsaken til ubalanser og problemer i systemet, som ujevn varmefordeling, støy og høyt energiforbruk. ASV består av to komponenter; en returrør-montert differansetrykkregulator, ASV-P eller ASV-PV, og strømningsrør-montert partnerventil, ASV-BD, ASV-I eller ASV-M. Et impulsrør forbinder begge ventilene, slik at differansetrykket over stigerøret kan reguleres. I kombinasjon med Danfoss RA-N- eller RA-UN-forhåndsinnstilte ventiler på radiatorene oppnås et perfekt balansert system, både ved full og delvis last.

4. generasjon ASV-PV tilbyr mange unike produktinnovasjoner. Den er designet ut fra behovene til installatører, designere og konsulenter, med fokus på tidsbesparelse under installasjon og idriftsettelse av systemet.

Funksjoner og fordeler

Synlig innstillingsskala

Enkel justering av innstillingen for differansetrykk. Det er ikke nødvendig med spesialutstyr. Den lett synlige skalaen gjør det enkelt å avgjøre om innstillingen er riktig justert. Innstillingsringen kan låses for å forhindre uautoriserte justeringer.

Kortbygd i høyden

For en mer fleksibel og praktisk installasjon reduseres installasjonsdimensjonene.

Raskere og bedre spyling

Øk påliteligheten til systemet ved å spyle det før idriftsettelse. For å spyle og fylle et system raskere kan ASV-PV-ventilen midlertidig låses i åpen stilling ved hjelp av en spylering.

Integrert membran

Ventilhuset og trykkmembranen kombineres i én komponent. Denne konstruksjonen sikrer optimalt lave strømnings-egenskaper og en helt ideell differansetrykksfølsomhet for hver enkelt DN-ventilstørrelse.

Funksjoner og funksjonaliteten til Danfoss ASV-PV

En serie med 5 animasjoner som beskriver utfordringene, bakgrunnen og løsningene for vannbåren balansering av torørs oppvarmingssystem i leilighetskomplekser.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Software

Danfoss C.H.-programvare

Danfoss C.H.-programvare

Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.

Læring

Verktøy og apper

Anbudstekster

Forgreningen skal balanseres med en differansetrykkregulator for dynamisk vannbåren balanse, med følgende egenskaper:

 • Ventilen skal holde stabilt differansetrykk på tvers av grenen ved hjelp av en membrandrevet styreenhet
 • Ventilen skal ha variabel differansetrykkinnstilling.
 • Minste differansetrykk over ventilen bør ikke være høyere enn 10 kPa, uavhengig av Dp-innstilling
 • Ventil skal ha metall til metall-tetning (ventilkonus og -sete) for å sikre optimal ytelse av differansetrykkregulering ved lave strømninger
 • Differansetrykkinnstillingen bør være lineær via visuell skala og uten verktøy. Låsfunksjon bør integreres for å forhindre uautorisert endring av innstilling
 • Innstillingsområdet skal kunne tilpasses via fjærerstatning. Fjæren skal kunne skiftes ut under trykk.
 • Ventilen skal sørge for at området for differansetrykkinnstillingen passer til applikasjonen, for å sikre optimal systemytelse (for eksempel 5-25 kPa-innstillingsområde for radiatorbaserte systemer)
 • Ventilkapasitet per ventilstørrelse skal dekke strømningsområdet i henhold til VDI 2073-standarder (med vannhastighet opp 0,8 m/s)
 • Ventilen skal ha avstengningsfunksjonen atskilt fra innstillingsmekanismen. Avstengningsfunksjonen skal kunne utføres for hånd / uten verktøy
 • Dreneringsfunksjonen skal integreres i ventilen
 • Ventiler skal ha integrert spylingstjenestefunksjon. Spyling kan gjøres med spyleutstyr
 • Ventilen skal leveres med impulsrør. For å sikre optimal ytelse i systemet bør ikke impulsrørets indre diameter være større enn 1,2 mm
 • Ventilen skal leveres med termisk isolasjonshette, opptil 120 °C
 • For å sikre trygg transport og håndtering leveres ventilen godt emballert

Produktegenskaper:

 • Trykklasse: PN 16
 • Temperaturområde: 0 til +120 °C
 • Tilkoblingsstørrelse: DN 15-50
 • Tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 (DN 15-50), utvendige gjenger ISO 228/1 (DN 15-50)
 • Δp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maksimalt differansetrykk over ventilen: 1,5 bar
 • Installasjon: Differansetrykkreguleringen skal monteres på returrør, med tilkobling via impulsrør til tilførselsrør.

Forgreningen skal balanseres med en differansetrykkregulator for dynamisk vannbåren balanse, med følgende egenskaper:

 • Ventilen skal holde stabilt differansetrykk på tvers av grenen ved hjelp av en membrandrevet styreenhet
 • Ventilen skal ha variabel Dp-innstilling. Innstillingen skal være skjult eller låsbar for å forhindre uautoriserte endringer
 • Innstillingsnøyaktigheten skal være innenfor ±10 % av fastsatt differansetrykk, dokumentert av en uavhengig akkreditert tredjepart
 • Minste differansetrykk over ventilen bør ikke være høyere enn 10 kPa, uavhengig av Dp-innstilling
 • Ventil skal ha metall til metall-tetning (ventilkonus og -sete) for å sikre optimal ytelse av differansetrykkregulering ved lave strømninger
 • Differansetrykkinnstillingen bør være lineær gjennom innstillingsområdet (1 til 1 kPa eller 1 til 2 kPa, avhengig av dimensjon)
 • Innstillingsområdet skal kunne tilpasses via fjærutskifting i dimensjonene DN 15-40. Fjæren skal kunne skiftes ut under trykk.
 • Ventilen skal sørge for at området for Dp-innstilling som er egnet til applikasjon, for å sikre optimal systemytelse (for eksempel 5-25 kPa-innstillingsområde for radiatorbaserte systemer)
 • Ventilkapasitet per ventilstørrelse skal dekke strømningsområdet i henhold til VDI 2073-standarder (med vannhastighet opp 0,8 m/s)
 • Ventilen skal ha avstengningsfunksjonen atskilt fra innstillingsmekanismen. Avstengningsfunksjonen skal kunne utføres for hånd / uten verktøy
 • Dreneringsfunksjonen skal integreres i ventilen i dimensjonsområdet DN 15-50
 • Ventilen skal leveres med impulsrør. For å sikre optimal ytelse i systemet bør ikke impulsrørets indre diameter være større enn 1,2 mm
 • Ventil i DN 15-40-rekkevidden skal leveres med termiske isolasjonshetter, min. 80 °C
 • For å sikre trygg transport og håndtering leveres ventilen godt emballert

Produktegenskaper:

 • Trykklasse: PN 16 
 • Temperaturområde: -10 til +120 °C 
 • Ventilstørrelse: DN 15-100 
 • Installasjon: på returrør med tilkobling via impulsrør til tilførselsrør 

DN 15-25:

 • Tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 og utvendige gjenger ISO 228/1 
 • Dp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bar 

DN 32-40:

 • Tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 og utvendige gjenger ISO 228/1 
 • Dp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bar 

DN 50:

 • Tilkoblingstype: Utvendige gjenger ISO 228/1 
 • Dp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bar 

DN 65-100:

 • Tilkoblingstype: EN 1092-2-flens 
 • Dp-innstillingsområde: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bar