Automatiske balanseringsventiler

 • Oversikt
 • Dokumenter
 • Tegninger
 • Læring
 • Produktområde
 • Software
 • Anbudstekster
 • Videoer

Torørs varme- og kjølesystemer er preget av endrede forhold på grunn av åpning og lukking av ventiler, avhengig av etterspørsel etter oppvarming eller kjøling. Dette forårsaker kontinuerlig endrede strømnings- og differansetrykk.

Uten riktig måling lider slike systemer av ujevn varmefordeling, støy og ineffektiv energibruk. Automatiske balanseringsventiler er det beste alternativet for denne typen systemer. Når de er installert, optimaliserer de systemet under alle mulige belastninger ved å kontrollere differansetrykket. I kombinasjon med forhåndsinnstilte ventiler, som sikrer riktig strømning gjennom hver radiator, gulvvarmerør eller kjølingsterminal, optimaliseres systemet for best mulig temperaturregulering, energibesparelser og støyreduksjon.

Danfoss tilbyr et bredt spekter av automatiske balanseringsventiler, partnerventiler og tilhørende tilbehør.

 • Returrør-monterte differansetrykkregulatorer, av typen ASV-P og ASV-PV 
 • Partnerventiler for ASV, av typene ASV-BD, ASV-M og ASV-I, som monteres i gjennomstrømningsrøret
 • Kombinerte automatiske balanserings-, flytbegrensnings- og sone-reguleringsventiler, av typen AB-PM, som monteres i gjennomstrømningsrøret

 

Funksjoner og fordeler

Færre klager

Den rette balansen vil være der under alle belastninger, noe som resulterer i mindre eller ingen klager når det gjelder ujevn varmefordeling eller systemstøy.

Bedre varmestyring

Med den automatiske balanseringen vil du oppnå bedre temperaturstyring av rommene.

Energibesparelser

Det vil ikke forekomme overflyt i systemet lenger, og dermed heller ikke energisløsing.

Spar på idriftsetting

Det vil ikke være behov for måling av justeringene, noe som vil bety betydelige besparelser på oppstartskostnader.

Effektiv prosjektplanlegging

Prosjekter kan håndteres og overleveres i etapper, noe som gjør prosjektplanlegging og -utførelse enklere.

Automatiske balanseringsventiler - video

Denne animasjonen viser hvordan automatiske balanseringsventiler kan være en god løsning for å forbedre ytelsen til et varmesystem og samtidig redusere kostnadene.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Språk Gjelder for Oppdatert Last ned Filtype

Tegninger

Læring

Produktområde

 • if (isSmallPicture) { ASV automatiske balanseringsventiler - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ASV automatiske balanseringsventiler - Danfoss } else { ASV automatiske balanseringsventiler - Danfoss }
  ASV automatiske balanseringsventiler

  ASV automatiske balanseringsventiler gir en dynamisk balanseringsløsning for torørs oppvarming eller kjøling. Stigerørsmonterte ventiler eliminerer trykkfluktuasjoner som forekommer i variable strømningssystemer ved delbelastningsforhold. For å oppnå riktig balanse i det vannbårne systemet bør ventilene kombineres med forhåndsinnstilte ventiler.

 • if (isSmallPicture) { AB-PM automatiske balanseringsventiler - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-PM automatiske balanseringsventiler - Danfoss } else { AB-PM automatiske balanseringsventiler - Danfoss }
  AB-PM automatiske balanseringsventiler

  AB-PM er en kombinert balanseringsventil som styrer både differensialtrykk og strømningsbegrensning. Ventilene eliminerer trykkfluktuasjoner ved full belastning og delbelastningsforhold, og kan utstyres med en aktuator for å gi mulighet for sonestyring.

 • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
  GreenCon på/av-romtermostater

  GreenCon på/av-romtermostater brukes til romtemperaturregulering i vifteenhetenes kjøle- og varmesystemer. Ved å styre romtemperaturen i samsvar med den temperaturen brukeren ønsker sørger GreenCon for optimal energisparing samtidig som optimal komforttemperatur i rommet opprettholdes.

Software

Danfoss C.H.-programvare

Danfoss C.H.-programvare

Vår avanserte Danfoss C.H.-programvare vil hjelpe deg med å designe og beregne den perfekte oppvarmings- eller kjøleinstallasjonen med Danfoss-produkter.

Anbudstekster

Forgreningen skal balanseres med en differansetrykkregulator for dynamisk vannbåren balanse, med følgende egenskaper:

 • Ventilen skal holde stabilt differansetrykk på tvers av grenen ved hjelp av en membrandrevet styreenhet
 • Ventilen skal ha variabel differansetrykkinnstilling.
 • Minste differansetrykk over ventilen bør ikke være høyere enn 10 kPa, uavhengig av Dp-innstilling
 • Ventil skal ha metall til metall-tetning (ventilkonus og -sete) for å sikre optimal ytelse av differansetrykkregulering ved lave strømninger
 • Differansetrykkinnstillingen bør være lineær via visuell skala og uten verktøy. Låsfunksjon bør integreres for å forhindre uautorisert endring av innstilling
 • Innstillingsområdet skal kunne tilpasses via fjærerstatning. Fjæren skal kunne skiftes ut under trykk.
 • Ventilen skal sørge for at området for differansetrykkinnstillingen passer til applikasjonen, for å sikre optimal systemytelse (for eksempel 5-25 kPa-innstillingsområde for radiatorbaserte systemer)
 • Ventilkapasitet per ventilstørrelse skal dekke strømningsområdet i henhold til VDI 2073-standarder (med vannhastighet opp 0,8 m/s)
 • Ventilen skal ha avstengningsfunksjonen atskilt fra innstillingsmekanismen. Avstengningsfunksjonen skal kunne utføres for hånd / uten verktøy
 • Dreneringsfunksjonen skal integreres i ventilen
 • Ventiler skal ha integrert spylingstjenestefunksjon. Spyling kan gjøres med spyleutstyr
 • Ventilen skal leveres med impulsrør. For å sikre optimal ytelse i systemet bør ikke impulsrørets indre diameter være større enn 1,2 mm
 • Ventilen skal leveres med termisk isolasjonshette, opptil 120 °C
 • For å sikre trygg transport og håndtering leveres ventilen godt emballert

Produktegenskaper:

 • Trykklasse: PN 16
 • Temperaturområde: 0 til +120 °C
 • Tilkoblingsstørrelse: DN 15-50
 • Tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 (DN 15-50), utvendige gjenger ISO 228/1 (DN 15-50)
 • Δp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maksimalt differansetrykk over ventilen: 1,5 bar
 • Installasjon: Differansetrykkreguleringen skal monteres på returrør, med tilkobling via impulsrør til tilførselsrør.

Forgreningen skal balanseres med en differansetrykkregulator for dynamisk vannbåren balanse, med følgende egenskaper:

 • Ventilen skal holde stabilt differansetrykk på tvers av grenen ved hjelp av en membrandrevet styreenhet
 • Ventilen skal ha variabel Dp-innstilling. Innstillingen skal være skjult eller låsbar for å forhindre uautoriserte endringer
 • Innstillingsnøyaktigheten skal være innenfor ±10 % av fastsatt differansetrykk, dokumentert av en uavhengig akkreditert tredjepart
 • Minste differansetrykk over ventilen bør ikke være høyere enn 10 kPa, uavhengig av Dp-innstilling
 • Ventil skal ha metall til metall-tetning (ventilkonus og -sete) for å sikre optimal ytelse av differansetrykkregulering ved lave strømninger
 • Differansetrykkinnstillingen bør være lineær gjennom innstillingsområdet (1 til 1 kPa eller 1 til 2 kPa, avhengig av dimensjon)
 • Innstillingsområdet skal kunne tilpasses via fjærutskifting i dimensjonene DN 15-40. Fjæren skal kunne skiftes ut under trykk.
 • Ventilen skal sørge for at området for Dp-innstilling som er egnet til applikasjon, for å sikre optimal systemytelse (for eksempel 5-25 kPa-innstillingsområde for radiatorbaserte systemer)
 • Ventilkapasitet per ventilstørrelse skal dekke strømningsområdet i henhold til VDI 2073-standarder (med vannhastighet opp 0,8 m/s)
 • Ventilen skal ha avstengningsfunksjonen atskilt fra innstillingsmekanismen. Avstengningsfunksjonen skal kunne utføres for hånd / uten verktøy
 • Dreneringsfunksjonen skal integreres i ventilen i dimensjonsområdet DN 15-50
 • Ventilen skal leveres med impulsrør. For å sikre optimal ytelse i systemet bør ikke impulsrørets indre diameter være større enn 1,2 mm
 • Ventil i DN 15-40-rekkevidden skal leveres med termiske isolasjonshetter, min. 80 °C
 • For å sikre trygg transport og håndtering leveres ventilen godt emballert

Produktegenskaper:

 • Trykklasse: PN 16 
 • Temperaturområde: -10 til +120 °C 
 • Ventilstørrelse: DN 15-100 
 • Installasjon: på returrør med tilkobling via impulsrør til tilførselsrør 

DN 15-25:

 • Tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 og utvendige gjenger ISO 228/1 
 • Dp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bar 

DN 32-40:

 • Tilkoblingstype: Innvendige gjenger ISO 7/1 og utvendige gjenger ISO 228/1 
 • Dp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa 
 • Maks. Dp: 1,5 bar 

DN 50:

 • Tilkoblingstype: Utvendige gjenger ISO 228/1 
 • Dp-innstillingsområde: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bar 

DN 65-100:

 • Tilkoblingstype: EN 1092-2-flens 
 • Dp-innstillingsområde: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa 
 • Maks. Dp: 2,5 bar 

Automatisk balanseringspartnerventil med avstengning og strømningsbegrensning, som skal monteres i tilførselsledningen og kobles til automatisk balanseringsventil med impulsrør.

 • Ventilen skal leveres med gjenget impulsrørtilkobling.
 • Ventilen skal ha integrert avstengningsfunksjon
 • Ventilen bør inkludere strømningsbegrensning for å kunne stille inn ønsket maksimal strømning i stigerøret
 • Ventilen skal leveres med testplugger for strømningsverifisering

Automatisk balanseringspartnerventil med avstengning, som skal monteres i tilførselsledningen og kobles til automatisk balanseringsventil med impulsrør.

 • Ventilen skal leveres med gjenget impulsrørtilkobling.
 • Ventilen skal ha integrert avstengningsfunksjon
 • Mulighet til å installere testplugger for strømningsverifisering

Automatisk balanseringspartnerventil med forhåndsinnstilling, strømningsverifisering og avstengning som skal monteres i tilførselsledningen og kobles til automatisk balanseringsventil med impulsrør.

 • Ventilen skal leveres med gjenget impulsrørtilkobling.
 • Avstengningsfunksjon med posisjonsindikator atskilt fra innstillingsfunksjon
 • Synlig forhåndsinnstilling fra alle sider
 • Ventilen bør ha inngrepssikker låsing av håndtaket
 • 360° roterende målestasjon (avløpskran og testplugger)
 • Mulighet for drenering og fylling av systemet på begge sider av ventilen
 • Mulig med toveis strømning
 • Selvtettende, parallelle testplugger for strømningsverifisering
 • Ventilen kan installeres innenfor eller utenfor kontrollsløyfen.
 • Strømningsbegrensningsfunksjonaliteten på ventilen kan deaktiveres uten å tappe systemet

Videoer