Energieffektiva VLT® frekvensomriktare på en av världens största biogasanläggningar

måndag 11 februari 2019

DANMARK: MEC – BioGas, världsledande biogasanläggning som producerar miljövänlig och förnybar energi. MEC – BioGas behandlar varje år mer än 830.000 ton biomassa. Genom att generera ström och värme från biogas istället för fossila bränslen, reduceras CO2-avtrycket med 50000 tpa.

Danfoss VLT® frekvensomriktare säkerställer optimal upptid dygnet runt.

Ren värme och ström genererade av bönder och reningsverk

Biomassan består består av uppsamlat slam från lokala bönder, spillvattenslam från reningsverk och restprodukter från
lokala mejerier.  Alla tusentals ton biomassa utgör grunden för en årlig produktion om 21,5 miljoner kubikmeter biogas. Den färdiga biogasen transporteras bland annat till Vinderup, via en 17 km lång nedgrävd gasledning eller bränns i stora gasmotorer som konstant producerar 1,8 M. Alla tusentals ton biomassa utgör grunden för en årlig produktion om 21,5 miljoner kubikmeter biogas.

Den färdiga biogasen transporteras bland annat till Vinderup, via en 17 km lång nedgrävd gasledning eller bränns i stora gasmotorer som konstant producerar 1,8 MW värme. Värmen levereras till Holstebro by och 1.5 MW el levereras till nätet.

Utöver att producera miljövänlig och förnybar energi hjälper anläggningen samtidigt de lokala lantbruken med att minska utsläpp av näringsämnen till vattendrag och fjordar i regionen.

Centralt styrda pumpar, fläktar, dekantercentrifuger och transportörer

MEC – BioGas har cirka 150 VLT® AutomationDrive FC 302 och AQUADrive FC 202 frekvensomriktare från Danfoss Drives med profibus för att styra allt från excenterskruvpumpar till övriga pumpar, fläktar och dekantercentrifuger.

Varje frekvensomriktare är utrustad med profibus för att styra allt från excenterskruvpumpar till övriga pumpar, fläktar och dekantercentrifuger.
De minsta frekvensomriktarna är 0,75 kW, och de största når upp till 90 kW.

Kritisk processkontroll

Det stora antalet VLT® frekvensomriktare ger anläggningen en korrekt energilösning samt möjlighet till central styrning och övervakning av många kritiska processer, vilka alla kontrolleras via ett SRO-system i kontrollrummet.

Behövs inga filter, trots långa motorkablar

Eftersom anläggningen är fysiskt stor och kräver mycket plats så har det varit avgörande att stora delar av frekvensomriktarna kunnat flyttas till ett centralt teknikrum, och att motorkablarna kunde vara uppemot 120 meter långa. Detta var möjligt med Danfoss Drives VLT® frekvensomriktare eftersom de tillåter upptill 150 meter kapslad motorkabel utan extra filter.

Martin Lorentzen, Elektriker hos MEC – BioGas, säger: ”Valet föll på sin tid på Danfoss Drives VLT® frekvensomriktare eftersom de är pålitliga, lätta att förstå sig på och intuitiva att använda.”

Försäkring mot driftstopp

Med produktion dygnet runt så är det essentiellt att tekniken fungerar som den skall och för att försäkra sig mot eventuella driftstopp så har MEC – BioGas tecknat ett DrivePro® serviceavtal med Danfoss Drives.
Med ett DrivePro® serviceavtal har MEC – BioGas försäkrat sig om en proaktiv service med en servicetekniker på plats inom 5 timmar, om olyckan skulle vara framme. Därutöver har de bara en fast kontaktlinje hos Danfoss Drives, så de alltid vet vart de ska vända sig.
Martin Lorentzen säger också att de genom sitt serviceavtal har mottagit tips och tricks till programmering och optimering av frekvensomriktarna.
Med detta har man bland annat försäkrat sig om att de utnyttjar alla frekvensomriktare till fullo.

“Med ett DrivePro® serviceavtal vet vi, att våra VLT® frekvensomriktare konstant kör som de skall. På det sättet säkrar vi kritiska processer och undviker oplanerade driftstopp”, säger Martin Lorentzen
.

Fler energicase studies