Labbtestning på Danfoss utvecklingscenter för tillämpningar (ADC) hjälper Haglund att förbättra energieffektiviteten med 34 %.

fredag 11 oktober 2019
Labbtestning på Danfoss utvecklingscenter för tillämpningar (ADC) hjälper Haglund att förbättra energieffektiviteten med 34 %.

Höjdpunkter

  • Energieffektivitetsbesparingar på upp till 34 %
  • Tester utförda enligt EN16825:2016-standarder
  • Förhållandeintervall från 30 °C till 40 °C och 40 % - 55 % relativ luftfuktighet
  • R290- och R600a-köldmedier använda

Kyltillverkaren Haglund Industri AB ville uppnå energieffektivitetsklass A. Experter vid Danfoss utvecklingscenter för tillämpningar (ADC) testade noggrant nya komponentpaket och rapporterade energibesparingar på upp till 34 %.

Haglund Industri AB är en av Sveriges ledande kyltillverkare. De har producerat plåtprodukter i över 150 år och tillverkat kyllösningar av hög kvalitet för restaurang- och cateringbranschen under de senaste 65 åren. Nyckeln till deras framgång är företagets förmåga att ständigt förnya sig och svara på kundernas förändrade behov.

På senare tid har dessa kunder krävt en allt större energieffektivitet – för att skydda miljön och minska driftskostnaderna. Haglund ville behålla sin ledande position, så deras målsättning var att uppnå energieffektivitetsgraderingen A för sina kommersiella BRIS 850-kylskåp – och samtidigt testa den allra senaste komponenttekniken.

Haglund vände sig till Danfoss, deras tillverkningspartner sedan 1954.  På Danfoss utvecklingscenter för tillämpningar (ADC) i Nordborg möttes de av kvalificerade laboratorieanläggningar, specifikt utformade för att hjälpa kunder att testa och utveckla nya produktkonfigurationer – under expertledning av specialister från Danfoss.

Haglunds Managing Director, Johan Haglund, förklarar: ”Vårt mål är att tillverka de bästa kylskåpen i Europa. Men det kan vi bara hävda att vi gör om vi har en ledande energiklassning. Därför kontaktade vi Danfoss för att hitta en lösning.”

Haglund Industri AB

Haglund Industri AB

Har tillverkat kyllösningar av hög kvalitet för restaurang- och cateringbranschen under de senaste 65 åren.

En lösning skulle ha varit att använda tjockare och förbättrad isolering, men det hade blivit dyrt och krävt ny utrustning och nya material.

Haglund beslutade därför att labbtesta de senaste effektiva kylkomponenterna – inte minst för att kunna uppfylla de strikta kraven i Europeiska kommissionens energieffektiviseringsdirektiv.

Där erbjöd Danfoss sin expertis. Med fyra dedikerade testanläggningar runt om i världen erbjuder våra ADC:er laboratorieutrustning för testning och optimering – i en miljö präglad av samarbete, med stöd av experttekniker.

Baserat på dessa krav inledde vi en testningsprocess tillsammans med Haglund på vår specialbyggda anläggning i Nordborg, Danmark.

Processen bestod av fyra viktiga steg:

  1. Inledande samtal och beräkningar – där bägge parter träffades för att diskutera var de kunde göra förbättringar i teorin, samt komma överens om hur och när tester skulle utföras och enligt vilka standarder.
  2. Preliminära tester – Haglund försåg Danfoss med ett BRIS 850AK-kylskåp och en BRIS-850FA-frys. Varje enhets prestanda testades först för att ge ett riktmärke för ytterligare tester. Varje test inkluderade också simulerade dörröppningsförfaranden för att återspegla normal användning.
  3. Optimerande tester – Danfoss bytte sedan ut kompressorn, kondensorspolen, den termostatiska expansionsventilen och torkfiltret. Dessutom justerades köldmediefyllningen och TXV-inställningen, och processen upprepades.
  4. Resultat och nästa steg – Danfoss diskuterade testresultaten med Haglund för att identifiera den bästa möjliga konfigurationen för köldmediefyllning och energiprestanda.


Johan beskriver testerna: ”Vi blev verkligen förvånade över att våra kylskåp fortfarande kunde uppnå samma höga prestanda som tidigare genom att använda mindre kompressorer.”

Haglunds kylskåp används i kommersiella kök och måste vara kompakta, rörliga och framför allt säkra vid användning av brandfarliga köldmedier. Därför var fyllningen, enligt tillåtna regler för köldmediefyllning i små utrymmen, tvungen att hållas under 150 g. 

Genom att byta till ett mindre torkfilter och en mindre mikrokanalskondensor kunde Danfoss upprätthålla denna gräns och till och med minska fyllningen till 130 g i ett fall.

Haglund har visat vägen med köldmedier med låg GWP i över tio år – och dessa tester var inget undantag. Genom att byta till kompressorer med variabel hastighet kan Haglunds optimerade system nu använda R600a – vilket innebär en energibesparing på 34 %.

Det innebär också att de har bevisat kylskåpets egenskaper vid testning, vilket ger en uppgradering av energieffektivitetsgraderingen från B till A.

”Nu när vi har lyckats minska köldmediefyllningen i våra enheter är det enklare för oss att uppfylla strikta säkerhetsnormer. Dessutom har det bidragit till att öppna nya marknader för oss”, säger Johan.

”Vi anser uppriktigt talat att våra kylskåp – särskilt de nya modellerna – är bäst i Europa. Vi är kända för att producera produkter av hög kvalitet inom vårt segment. Förändringarna gör att våra kunder sparar pengar och de är dessutom mycket bättre för miljön.”

Eftersom processen präglades av samarbete i varje steg och gav positiva resultat avser Haglund att fortsätta sin relation med Danfoss.

Tillverkaren vill granska hela sitt sortiment på cirka 150 enheter för att förstå hur energieffektiviteten kan förbättras ytterligare – precis som oräkneliga andra organisationer vill göra på våra ADC:er när de samarbetar med oss.

Johan Haglund

”Vi anser uppriktigt talat att våra kylskåp – särskilt de nya modellerna – är bäst i Europa. Förändringarna gör att våra kunder får en mer utvecklad produkt och sparar pengar, och de är dessutom mycket bättre för miljön.”

Johan Haglund,
Managing Director
Haglund Industri AB