Vattentillförsel och hantering av avloppsvatten i ryska Kazan

onsdag 6 augusti 2014

Kazan är en av Rysslands viktigaste städer sett till ekonomi, vetenskap och idrott. Staden har en befolkning på cirka 1 200 000. För att kunna förse en så stor stad med vatten utvecklar det kommunala bolaget Vodokanal snabbt sin kapacitet och använder sig av avancerad utrustning.

Företaget underhåller mer än 2 000 km vatten- och avloppsledningar samt olika hydrauliska strukturer.
Vodokanals energiförbrukande anläggningar omfattar cirka 150 vattentillförsel- och avloppspumpstationer.

För att säkerställa energieffektivitet och driftsäkerhet har Danfoss och en annan partner utvecklat tekniska lösningar där man använder frekvensomriktare för olika pumpsystem.

Pumpsystemen i stationerna för vattentillförsel och avlopp regleras av Danfoss frekvensomriktare och mjukstartare. Frekvensomriktarna reglerar pumparna och optimerar driften. Detta sparar mycket elektricitet. En minskning av energiförbrukningen på 50 % har exempelvis uppnåtts vid pumpstation nr 45.

För Vodokanal innebär användningen av frekvensomriktare och mjukstartare att man sparar mycket resurser och minskar tillverkningskostnaderna i processen. Man har därmed uppnått sitt mål att tillhandahålla en tillförlitlig vattentillförsel för invånarna i Kazan.

Prime Tower i Zürich

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.