Kinesisk stad minimerar avsevärt sina koldioxidutsläpp

onsdag 27 augusti 2014

Sedan 2013 har den kinesiska staden Anshan, Danfoss och konsultgruppen COWI samarbetat med målet att tillhandahålla en omfattande fjärrvärmelösning för att förbättra livskvaliteten för stadens fyra miljoner invånare.

Det nya fjärrvärmesystemet använder överskottsvärme från det lokala stålverket AnGang, världens sjunde största stålföretag. Denna primära värmekälla gör det möjligt för Anshan att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen och öka komfortnivån i lägenhetsbyggnader.

Hittills har staden installerat en värmeöverföringsledning från AnGang-verket till värmeföretaget Qianfengs primära värmenät.

Överföringssystem är ett nytt koncept i Kina. Systemen består av ett hydrauliskt separerat nätverk som säkerställer optimal systemsäkerhet och balans, och således energieffektivitet. Systemkonceptet har hämtat inspiration från fjärrvärmesystemet i Köpenhamn och är det första av sitt slag i Kina. När värmeöverföringsledningen är klar kommer invånarna inte längre att behöva använda el- eller gasdrivna värmepannor för att värma upp hushållsvattnet, vilket kommer att innebära betydligt lägre uppvärmningskostnader.

Den nya värmeöverföringsledningen är ett pilotprojekt som utformats för att man ska visa potentialen av en heltäckande användning i hela Anshan. Syftet med den nya överföringsledningen är att minska årsförbrukningen av kol med 173 000 ton och koldioxidutsläppen med 289 000 ton. De ekonomiska utsikterna är också väldigt positiva, den uppskattade återbetalningstiden är tre år. Fördelarna för staden Anshan i sin helhet är mycket större. En heltäckande implementering skulle innebära en minskad årsförbrukning av kol på 678 000 ton och minskade koldioxidutsläpp på 1 380 000 ton. Detta motsvarar en minskning av kolförbrukningen och koldioxidutsläppen på 60–90 % jämfört med utgångsvärdena, vilket även kommer att innebära bättre utomhusluft för invånarna.

Skapar morgondagens värld

Danfoss skapar avancerade tekniker som gör det möjligt att bygga en bättre, smartare och effektivare morgondag. I en värld där städerna bli allt större säkerställer vi tillgången på färsk mat och bästa möjliga komfort i våra hem och på kontor, samtidigt som vi uppfyller behovet av energieffektiv infrastruktur, anslutna system och integrerad förnybar energi.

Våra lösningar används inom områden som kyla, luftkonditionering, värme, motorstyrning och mobila maskiner.

Vår innovativa teknik går så långt tillbaka som 1933 och i dag har Danfoss en marknadsledande position med mer än 26 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än hundra länder. Vi ägs privat av den grundande familjen.