ASV – automatiska balanseringsventiler

 • Översikt
 • Dokument
 • Verktyg och appar
 • Utbildning
 • Anbudstexter

Danfoss automatiska ASV-balanseringsventiler erbjuder en enkel, pålitlig och kostnadseffektiv metod att etablera hydronisk balans i tvårörsvärme- eller kylsystem. De löser problemet med tryckvariationer: grundorsaken till obalans i systemet och problem som till exempel ojämn värmefördelning, buller och hög energiförbrukning. ASV består av två komponenter: en differenstrycksregulator monterad på returledningen – ASV-P eller ASV-PV – och en tillhörande parventil – ASV-BD, ASV-I eller ASV-M – monterad på matarledningen. En impulsslang kopplar samman de två ventilerna så att differenstrycket över stigröret kan mätas. Kombinerat med Danfoss RA-N- och RA-UN-ventiler med förinställning på radiatorerna skapas ett fullständigt balanserat system både vid full och partiell last.

Fjärde generationens ASV-PV erbjuder många unika produktinnovationer. Den har utformats baserat på önskemål från installatörer, konstruktörer och konsulter med fokus på att spara tid under både installation och driftsättning av systemet.

Funktioner och fördelar

Synlig inställningsskala

Enkel justering av differenstrycksinställningen, ingen specialutrustning krävs. Den tydliga skalan gör det enkelt att avgöra om inställningen är korrekt. Inställningsringen kan låsas för att förhindra obehöriga ändringar.

Kort inbyggnadshöjd

Installationsmåtten har reducerats för att göra installationen flexibel och bekväm.

Snabbare och bättre spolning

Förbättra systemets tillförlitlighet genom att spola igenom det före driftsättning. För att det ska gå snabbare att spola och fylla systemet kan ASV-PV-ventilen tillfälligt låsas i öppen position med en spolningsring (tillbehör).

Integrerat membran

Ventilhuset och tryckmembranet är kombinerade i en och samma komponent. Konstruktionen garanterar optimal lågflödesprestanda och utmärkt känslighet för differenstryck för alla olika ventiler oavsett DN-storlek.

Glöm statisk. Möt PURE dynamisk.

Våra PURE produkter innehåller mindre än 0,1 % bly. Produkterna finns representerade på Byggvarubedömningen.

Egenskaper och funktioner hos Danfoss ASV-PV

En serie med fem animerade filmer beskriver bakgrunden till de utmaningar som finns i samband med hydronisk balansering av tvårörsvärmesystem i flerfamiljshus och vilka lösningar som finns att tillgå.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Application guide Application guide Italian Italy 07 mars, 2021 10.1 MB .pdf
Application guide Application leaflet Lithuanian Lithuania 18 maj, 2021 19.0 MB .pdf
Brochure ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction Hungarian Hungary 23 aug., 2017 1.1 MB .pdf
Brochure ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction German Flera 28 jan., 2022 2.2 MB .pdf
Brochure ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction Swedish Sweden 14 apr., 2021 2.3 MB .pdf
Brochure ASV automatic balancing valves Drive energy efficiency and increase customer satisfaction English Flera 27 maj, 2016 333.6 KB .pdf
Brochure ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value English Flera 27 maj, 2016 706.1 KB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Polish Flera 19 feb., 2019 5.9 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Romanian, Moldavian, Moldovan Romania 01 sep., 2014 6.4 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Hungarian Hungary 01 sep., 2014 6.4 MB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems English Flera 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Latvian Latvia 21 apr., 2021 20.2 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide English Flera 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Czech Czech Republic 18 nov., 2014 7.3 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Spanish, Castilian Spain 02 feb., 2022 8.7 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide Polish Poland 14 juni, 2021 11.3 MB .pdf
Application guide HVAC Application guide 2021 Hungarian Hungary 21 sep., 2021 11.7 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Italian Italy 07 mars, 2021 1.0 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Czech Czech Republic 18 nov., 2014 1.0 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview German Switzerland 14 okt., 2022 1.8 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview German Flera 30 aug., 2022 1.6 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview English Flera 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview English United Kingdom 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Intelligente Heizungsoptimierung dient dem Werterhalt Ihrer Gebäude German Germany 02 okt., 2014 728.8 KB .pdf
Brochure Optimal 2 tool Finnish Flera 17 mars, 2016 2.5 MB .pdf
Brochure Optimal 2 tool Danish Flera 06 apr., 2016 2.5 MB .pdf
Brochure Optimal 2 tool English Flera 17 nov., 2016 2.5 MB .pdf
Application guide Planner Manual Hydraulic German Flera 01 apr., 2021 16.5 MB .pdf
White paper Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems English Flera 16 okt., 2015 4.3 MB .pdf
Brochure Smart heating optimization increases your building's lifetime value Swedish Sweden 24 feb., 2015 723.3 KB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution German Switzerland 01 mars, 2016 746.5 KB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution Estonian Estonia 14 aug., 2017 1.1 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution Hungarian Hungary 22 aug., 2017 1.5 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution German Germany 21 feb., 2020 1.3 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution German Austria 29 aug., 2016 1.0 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution Finnish Finland 15 dec., 2016 1.0 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution English Flera 27 maj, 2016 1.2 MB .pdf
Brochure Two-pipe solutions: upgrade your two-pipe system with our Renovation+ Solution Dutch, Flemish Netherlands 16 okt., 2014 646.5 KB .pdf

Verktyg och appar

Utbildning

Anbudstexter

Förgreningen ska balanseras med en differenstrycksregulator för dynamisk hydronisk balansering som har följande egenskaper:

 • Ventilen ska upprätthålla ett stabilt differenstryck över förgreningen via en membrandriven regulator
 • Ventilen ska ha en variabel differenstrycksinställning.
 • Minsta nödvändiga differenstryck över ventilen ska inte överstiga 10 kPa, oberoende av differenstrycksinställningen
 • Ventilen ska ha en metall-mot-metall-tätning (ventilkägla och -säte) för att kunna reglera differenstrycket optimalt vid låga flöden.
 • Differenstrycksinställningen ska vara linjär och göras utan verktyg enligt en visuell skala, låsfunktionen ska vara integrerad för att förhindra att obehöriga ändrar inställningarna
 • Inställningsområdet ska kunna anpassas genom byte av fjäder. Fjädern ska kunna bytas under tryck.
 • Ventilen ska ha ett intervall för differenstrycksinställning som lämpar sig för applikationen för att ge optimal systemprestanda (t.ex. intervallet 5–25 kPa för radiatorbaserade system)
 • Ventilkapacitet per ventilstorlek ska inkludera ett flödesintervall enligt VDI 2073-standarderna (med en vattenhastighet på upp till 0,8 m/s)
 • Ventilen ska ha en avstängningsfunktion som är separat från inställningsmekanismen. Avstängningsfunktionen ska kunna manövreras för hand/utan verktyg
 • Avtappningsfunktionen ska vara integrerad i ventilen
 • Ventilerna ska ha en inbyggd servicefunktion för spolning. Spolning kan utföras med ett spolningstillbehör
 • Ventilen ska levereras inklusive impulsrör. Impulsrörets innerdiameter ska inte överstiga 1,2 mm för att säkerställa optimal prestanda i systemet.
 • Ventilen ska levereras med termiska isoleringslock för upp till 120 °C
 • Ventilen ska levereras i en hållbar förpackning för säker transport och hantering

Produktegenskaper:

 • Tryckklass: PN 16
 • Temperaturområde: 0 till +120 °C
 • Anslutningsstorlek: DN 15–50
 • Anslutningstyp: Innergänga ISO 7/1 (DN 15–50), yttergänga ISO 228/1 (DN 15–50)
 • Inställningsområde för Δp: 5–25 kPa, 20–60 kPa 
 • Maximalt differenstryck över ventil: 1,5 bar
 • Installation: differenstrycksregulatorn ska monteras på returledningen och anslutas till tilloppsledningen med impulsröret.

Förgreningen ska balanseras med en differenstrycksregulator för dynamisk hydronisk balansering som har följande egenskaper:

 • Ventilen ska upprätthålla ett stabilt differenstryck över förgreningen via en membrandriven regulator
 • Ventilen ska ha en variabel differenstrycksinställning. Inställningen ska vara dold eller låsbar för att förhindra obehörig ändring.
 • Inställningsprecisionen ska ligga inom ±10 % av inställt differenstryck, verifierat av ett oberoende auktoriserat organ
 • Minsta nödvändiga differenstryck över ventilen ska inte överstiga 10 kPa, oberoende av differenstrycksinställningen
 • Ventilen ska ha en metall-mot-metall-tätning (ventilkägla och -säte) för att kunna reglera differenstrycket optimalt vid låga flöden.
 • Differenstrycksinställningen ska vara linjär över hela inställningsområdet (1 varv 1 kPa eller 1 varv 2 kPa beroende på dimension)
 • Inställningsområdet ska kunna anpassas genom byte av fjäder för dimensionerna DN 15–40. Fjädern ska kunna bytas under tryck.
 • Ventilen ska ha ett intervall för differenstrycksinställning som lämpar sig för applikationen för att ge optimal systemprestanda (t.ex. intervallet 5–25 kPa för radiatorbaserade system)
 • Ventilkapacitet per ventilstorlek ska inkludera ett flödesintervall enligt VDI 2073-standarderna (med en vattenhastighet på upp till 0,8 m/s)
 • Ventilen ska ha en avstängningsfunktion som är separat från inställningsmekanismen. Avstängningsfunktionen ska kunna manövreras för hand/utan verktyg
 • En avtappningsfunktion ska vara inbyggd i ventilen för dimensionerna DN 15–50
 • Ventilen ska levereras inklusive impulsrör. Impulsrörets innerdiameter ska inte överstiga 1,2 mm för att säkerställa optimal prestanda i systemet.
 • Ventiler inom intervallet DN 15–40 ska levereras med termiska isoleringslock för minst 80 °C
 • Ventilen ska levereras i en hållbar förpackning för säker transport och hantering

Produktegenskaper:

 • Tryckklass: PN 16 
 • Temperaturområde: –10 till +120 °C 
 • Ventilstorlek: DN 15–100 
 • Installation: på returledningen med anslutning till tilloppsledningen via impulsrör 

DN 15–25:

 • Anslutningstyp: Innergänga ISO 7/1 och yttergänga ISO 228/1 
 • Inställningsområde för differenstryck: 5–25 kPa, 20–60 kPa 
 • Max. differenstryck: 1,5 bar 

DN 32–40:

 • Anslutningstyp: Innergänga ISO 7/1 och yttergänga ISO 228/1 
 • Inställningsområde för differenstryck: 5–25 kPa, 20–60 kPa, 35–75 kPa 
 • Max. differenstryck: 1,5 bar 

DN 50:

 • Anslutningstyp: yttergänga ISO 228/1 
 • Inställningsområde för differenstryck: 5–25 kPa, 20–40 kPa, 35–75 kPa, 60–100 kPa 
 • Max. differenstryck: 2,5 bar 

DN 65–100:

 • Anslutningstyp: Fläns SS-EN 1092-2 
 • Inställningsområde för differenstryck: 20–40 kPa, 35–75 kPa, 60–100 kPa 
 • Max. differenstryck: 2,5 bar