Tryckreduceringsregulatorer

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

En tryckreduceringsregulator består av en ventil och ett tryckställdon. De används i vatten- och ångapplikationer.

Tryckreduceringen är inställd på absolut tryck. Den installeras i flödet, före applikationen där trycket behöver minskas.

Tryckreducering krävs för de platser i nätet där trycket är mycket högt och/eller varierar mycket.

Detta sker vanligtvis nära pumpcentraler i nätet. När man reducerar det höga trycket blir det möjligt att på ett korrekt och stabilt sätt reglera temperaturen i den tillämpning som finns bakom tryckreduceringen.

Funktioner och fördelar

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)

Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Vanliga frågor

Ja, det går bra. Öppna reglerventilen helt och ställ in maxflödet genom att ställa in differenstrycket. Du kan också beräkna lämpligt differenstryck, men för detta behöver du känna till reglerventilens exakta kapacitet.

Vi tillverkar ventiler av standardlängd. Du kan också hitta måtten i vårt datablad eller hämta CAD-ritningsmodeller i 2D eller 3D från våra produktpresentationer. Gå till vår produktkatalog där du kan hitta länkar till dokumentation och ritningar – följ länken nedan.

Filmer