Multifunktionella regulatorer

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Vanliga frågor
  • Filmer

Tack vare en flexibel och modulär design är det möjligt att kombinera flera styrfunktioner i en regulator för att uppfylla de mest krävande behoven för ett brett utbud av applikationer.

I vissa applikationer kan det vara nödvändigt att reglera flödestemperaturen, begränsa det högsta flödesområdet och den primära returtemperaturen via en enda, multifunktionell regulator.

Ett typexempel på en sådan enhet är AVQMT. Den fungerar på ungefär samma sätt som AVQM, men har en extra självverkande termostat (av typen AVT/STM).

De tryckoberoende reglerventilerna reglerar temperaturen på den sekundära sidan och den självverkande termostaten begränsar returtemperaturen. I tappvarmvattensystem kan termostaten användas som en säkerhetstermostat som skyddar användaren mot skållning.

Funktioner och fördelar

Eliminerar tryckvariationer och skapar optimala driftsförhållanden med temperaturreglering av högre kvalitet

Konstruerad för krävande system, beständig mot korrosion, kavitation och smuts

Anslutna system skyddas mot tryckstötar, fluktuationer, kavitation och buller

Differenstrycks- och flödesregulatorer i fjärrvärme- eller kylsystem (variabelt flöde)

Skapa balans i nätet, spara energi och ge slutanvändare bättre komfort med hjälp av hydronisk balansering och reglering av fjärrvärmenäten.

Verktyg och appar

Programvaruverktyg

Vanliga frågor

Ja, det går bra. Öppna reglerventilen helt och ställ in maxflödet genom att ställa in differenstrycket. Du kan också beräkna lämpligt differenstryck, men för detta behöver du känna till reglerventilens exakta kapacitet.

Vi tillverkar ventiler av standardlängd. Du kan också hitta måtten i vårt datablad eller hämta CAD-ritningsmodeller i 2D eller 3D från våra produktpresentationer. Gå till vår produktkatalog där du kan hitta länkar till dokumentation och ritningar – följ länken nedan.

Filmer