VACON® NXP DCGuard

 • Översikt
 • Dokument
 • Programvara
 • Tillhörande tillämpningar
 • Referensobjekt
 • Felsökning
 • Kontakta oss

Säkerställ säker selektivitet för likströmsnätet

VACON® NXP DCGuard™ möjliggör snabb frånkoppling och fullständig selektivitet mellan likströmsnät för samtliga frekvensomriktare i VACON® NXP-serien.

Att använda likströmsnät i stället för växelströmsnät ger en strömförsörjning med färre driftstörningar. För att säkerställa selektivitet och begränsad kortslutning kräver emellertid mer sofistikerade skyddsenheter.

VACON® NXP DCGuard™ är en skyddsenhet för halvledare som bibehåller stabiliteten i likströmsnätet genom att identifiera och snabbt stänga av eventuell felaktig likström. Den felaktiga delen i systemet isoleras inom fem mikrosekunder och på så sätt skyddas omgivande utrustning så att inga driftstopp uppstår.

VACON® NXP DCGuard har typgodkännande DNV-GL, ABS och Lloyd's Register, vilket förenklar godkännandet för användning i marina miljöer.

Strömområde

465–800 V DC ……… 3–4 140 A

640–1 100 V DC …..…. 4–3 100 A

Funktioner och fördelar

 • Korrekt systemselektivitet tack vare skydd mot kortslutning
 • Inga strömspikar och överspänning vid avbrott
 • Anslut två olika likströmsnät med spänningsskillnader upp till full likspänning, tack vare den reglerade spänningsökningen
 • Överbelastningsskydd för transmissionskabel
 • Tillförlitlig och beprövad teknik
Likströmsnät och selektivitet med VACON® NXP DCGuard™

Likströmsnät och selektivitet med VACON® NXP DCGuard™

Användning av likströmsnät i stället för växelströmsnät kan förbättra systemets effektivitet och minska systemets utsläpp med upp till 20 %. Det finns stora möjligheter att spara energi, särskilt om man kombinerar likströmsnät, energilagring och/eller generatorer med variabelt varvtal.

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Fallstudie Abeking and Rasmussen WSV Engelska Flera 03 maj, 2023 4.5 MB .pdf
Vitbok DC grids and selectivity using VACON® NXP DCGuard™ Engelska Flera 17 mars, 2023 3.2 MB .pdf
Broschyr DrivePro® Life Cycle Services | Are you our next DrivePro® Service Partner? Engelska Flera 14 apr., 2023 7.4 MB .pdf
Fallstudie Electrosteel Castings Ltd | English Engelska Flera 03 maj, 2023 1.7 MB .pdf
Faktablad Ensure safe DC-grid selectivity with VACON® NXP DCGuard™ Engelska Flera 01 mars, 2023 813.2 KB .pdf
Fallstudie Grotte electric ferry - Full case | English Engelska Flera 15 dec., 2021 1.1 MB .pdf
Fallstudie Grotte electric ferry - Mobile case | English Engelska Flera 15 dec., 2021 916.2 KB .pdf
Fallstudie Grotte electric ferry - Short case | English Engelska Flera 15 dec., 2021 3.9 MB .pdf
Fallstudie IJ Ferries | English Engelska Flera 16 mars, 2023 4.0 MB .pdf
Broschyr Product Overview - Danfoss Drives - for your applications Engelska Flera 16 mars, 2023 9.8 MB .pdf
Tillämpningsguide VACON® NXP DCGuard Application Guide Engelska Flera 27 juli, 2022 2.0 MB .pdf
Konstruktionshandbok VACON® NXP DCGuard Design Guide Engelska Flera 05 dec., 2018 3.5 MB .pdf
Bruksanvisning VACON® NXP DCGuard Operating Guide Engelska Flera 13 nov., 2018 2.4 MB .pdf
Faktablad VACON® NXP drive anti-sway functionality Integrated sensorless control Engelska Flera 27 feb., 2023 569.0 KB .pdf

Programvara

Programvara
Modell Namn Språk Uppdaterad Version Status Ladda ned Filtyp
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461.7 KB ZIP

Tillhörande tillämpningar

Referensobjekt

 • if (isSmallPicture) { VACON® drives power hybrid ferries 24/7; } else if (isBigColumns) { VACON® drives power hybrid ferries 24/7 } else { VACON® drives power hybrid ferries 24/7 }
  VACON® drives power hybrid ferries 24/7

  Passenger ferries bridge Amsterdam’s IJ River, keeping the city connected around the clock. Hybrid propulsion powered by VACON® drives ensures 24/7 uptime, smaller generator size, better air quality, less noise and easy maneuverability of the vessels.

Felsökning

Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.

Kontakta oss

Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren