Marintypgodkännanden för frekvensomriktare

  • Översikt
  • DNV-GL
  • ABS
  • BV
  • RMRS
  • LR
  • CCS
  • RINA
  • Klass NK
  • KR

Frekvensomriktare från Danfoss är certifierade av världens ledande klassificeringsmyndigheter. Nedan hittar du en kort beskrivning av de marina godkännandena, och du kan också ladda ned certifikaten.

Download 'VLT Product overview complete Marine approval - Note'

Download Danfoss Drives Marine Certification Form

 

DNV-GL

DNV-GL
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate AAF 006 DNV GL TAE00003E0 Engelska Flera 01 juli, 2021 156.0 KB PDF
Certificate FC 102 DNVGL TAE000008A Engelska Flera 09 dec., 2022 605.2 KB PDF
Certificate FC 202 DNVGL TAE000008B Engelska Flera 09 dec., 2022 606.0 KB PDF
Certificate FC301 FC302 FC322 LD302 DNVGL TAE000008C Engelska Flera 15 dec., 2022 601.7 KB PDF
Certificate VACON 100 DNV GL TAE00000XZ Rev.5 Engelska Flera 01 mars, 2021 414.1 KB PDF
Certificate VACON 100 X DNV GL TAE00000Y0 Engelska Flera 01 mars, 2021 238.9 KB PDF
Certificate VACON NXL DNVGL TAE00003DN Engelska Flera 01 mars, 2019 422.2 KB PDF
Certificate VACON NXS DNV GL TAE00001J9 Engelska Flera 01 juli, 2021 414.7 KB PDF

ABS

ABS
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate VACON NX ABS 19-LD1848307-PDA Engelska Flera 01 mars, 2020 497.9 KB PDF
Certificate VACON NX ABS 19-LD1848307-PDA-DUP Engelska Flera 01 sep., 2019 2.0 MB PDF
Certificate VACON NX ABS 19-LD1851904-PDA Engelska Flera 01 juli, 2021 359.7 KB PDF
Certificate VACON100 100X ABS 15-LD1432892-1-PDA-DUP Engelska Flera 01 aug., 2016 2.3 MB PDF

BV

BV
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate FC102 FC202 FC301 FC302 BV 21623/C0 BV Engelska Flera 01 aug., 2020 584.5 KB PDF
Certificate FC102 FC202 FC302 AAF BV 23444/C0 BV Engelska Flera 01 aug., 2022 585.4 KB PDF
Certificate VACON 100 100X BV 43073/A0 BV Engelska Flera 01 feb., 2021 529.5 KB PDF
Certificate VACON 100 100X BV 47562/A0 BV Engelska Flera 14 sep., 2022 1.2 MB PDF
Certificate VACON NX BV 14584/C0 BV Engelska Flera 14 sep., 2022 612.1 KB PDF

RMRS

RMRS
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate FC 202 301 302 102 RMRS 20.10005.262 Engelska Flera 01 jan., 2021 961.7 KB PDF
Certificate FC102 FC202 FC302 RMRS 20.20121.143 Engelska Flera 01 apr., 2020 2.7 MB PDF
Certificate VACON NX RMRS 21.20005.260 Engelska Flera 01 maj, 2021 588.7 KB PDF

LR

LR
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate FC102 FC202 FC302 AAF006 LR 18/20010E1 Engelska Flera 01 aug., 2019 905.1 KB PDF
Certificate MCD 200 LR2037188TA Engelska Flera 01 nov., 2020 417.6 KB PDF
Certificate MCD 500 LR 19-80040(E2) Engelska Flera 01 aug., 2019 2.2 MB PDF
Certificate MCD 600 LR 19-80004(E2)-02 Engelska Flera 01 nov., 2020 417.1 KB PDF
Certificate VACON 100 100 X LR 16/20013 E1 Engelska Flera 01 sep., 2019 6.3 MB PDF

CCS

CCS
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate FC 102/202/302 AAF006 CCS WG20PTB00009 Engelska Flera 01 sep., 2020 13.4 MB PDF
Certificate FC102 FC202 FC302 CCS CP17T00002 Engelska Flera 01 juli, 2017 3.6 MB PDF
Certificate VACON CCS SW20PTA00002_01 Engelska Flera 01 nov., 2020 250.8 KB PDF
Certificate VACON NX CCS SW16Q00003 Engelska Flera 01 maj, 2017 674.9 KB PDF
Certificate VACON NXP CCS SW18Q00002_01 Engelska Flera 01 mars, 2019 7.1 MB PDF

RINA

RINA
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate AAF 006 RINA ELE198519XG Engelska Flera 14 sep., 2022 985.5 KB PDF
Certificate FC 102 RINA ELE-105017XG-001 Engelska Flera 01 aug., 2018 321.1 KB PDF
Certificate FC 302 RINA ELE-105017XG-003 Engelska Flera 01 juli, 2017 316.9 KB PDF
Certificate FC102/202/302 Low-harm RINA ELE-016321XG Engelska Flera 01 feb., 2021 1.3 MB PDF
Certificate VACON 100 100X RINA ELE141019XG Engelska Flera 01 sep., 2019 716.6 KB PDF

Klass NK

Klass NK
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate FC102 FC202 FC30x FC322 AAF NKK TA19676M Engelska Flera 01 dec., 2019 555.6 KB PDF

KR

KR
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Certificate FC102 FC202 FC302 AAF KR CPH37436-AC001 Engelska Flera 01 nov., 2017 866.9 KB PDF
Certificate VACON NX KR HMB28683-AC003 Engelska Flera 01 aug., 2022 297.7 KB PDF