VLT® OneGearDrive® Variants

VLT® OneGearDrive® Variants har nått slutfasen i sin livscykel och tillverkas inte längre. Varianten med typkoden L09 går inte längre att beställa. Den har ersatts av den uppdaterade typkoden L06.

Slutfas: En frekvensomriktare som når slutfasen har begränsade servicemöjligheter. Endast ett begränsat antal reservdelar, underhålls- och reparationstjänster är tillgängliga så länge som materialet finns. Danfoss kan inte garantera tillgängligheten för livscykeltjänsterna av tekniska skäl eller till rimliga kostnader. Endast befintliga serviceavtal med våra kunder gäller.

Uppdaterad efterträdare

VLT® OneGearDrive är ett flexibelt och energieffektivt frekvensomriktarsystem som gör att det krävs färre frekvensomriktartyper i en vanlig tillverkningsanläggning för livsmedel, drycker eller material. Den här varianten ger lägre driftkostnader och bättre energibesparingar. Produkten består av en mycket effektiv kombination av en permanentmagnetmotor och en optimerad vinkelväxel.

Nätspänningar och effektområde

3 x 380–480 V ... 1,0–3,0 kW