VLT® Decentral Drive FCD 300

VLT® Decentral Drive FCD 300 har nått slutfasen i sin livscykel och tillverkas inte längre. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en frekvensomriktare som passar din tillämpning.

Slutfas: En frekvensomriktare som når slutfasen har begränsade servicemöjligheter.  Ett begränsat antal reservdelar, underhålls- och reparationstjänster är tillgängliga så länge som materialet finns. Det går inte att teckna några nya serviceavtal. Endast befintliga serviceavtal med våra kunder gäller.

Efterträdaren VLT® Decentral Drive FCD 302

VLT® Decentral Drive FCD 302 är den nya generationens VLT® Decentral FCD 300 som baseras på VLT® AutomationDrive FC 302-plattformen. Den har de viktiga funktionerna i en helt omarbetad kapsling för att skapa perfekta förutsättningar för direkt montering på maskinen eller på väggen, eller direkt på motorn.  Den unika designen underlättar beställning, installation, idrifttagning, användning och underhåll. Det finns inget behov av fältfördelning och ingen extern 24 V DC-försörjning krävs.

Liten kapsling

(0,37–2,2 kW/0,5–3,0 hk)

Stor kapsling

(0,37–3 kW/0,5–4,0 hk)