VLT® 8000 är i den inaktiva fasen och har nått slutet av sin livscykel. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en frekvensomriktare som passar din tillämpning. I Danfoss livscykelhanteringsmodell rekommenderas byte med hjälp av tjänsten DrivePro® Retrofit. 

Inaktiv: För en frekvensomriktare i den inaktiva fasen finns inga reservdelar eller servicealternativ tillgängliga. Att använda en frekvensomriktare i den här fasen kan leda till oförutsägbara driftstopp på grund av slitage eller fel. För att undvika detta rekommenderas en uppgradering till den nya generationens frekvensomriktare för att du ska kunna använda den senaste tekniken i din tillämpning.

Efterträdaren VLT® AQUA Drive FC 202

Frekvensomriktaren VLT® AQUA Drive FC 202 driver och reglerar alla typer av pumpar och är en optimerad frekvensomriktare för växelströmsdrivna vatten- och avloppstillämpningar. Den användarvänliga inställningsmenyn gör installationen enkel och ger dessutom hög prestanda med en låg ägandekostnad.

Effektområde

1 x 200–240 V ...................... 1,1–22 kW
1 x 380–480 V ...................... 7,5–37 kW
3 x 200–240 V ..................... 0,25–45 kW
3 x 380–480 V ................. 0,37–1 000 kW
3 x 525–600 V ..................... 0,75–90 kW
3 x 525–690 V ................... 1,1–1 400 kW

Effektområde – frekvensomriktare med låga övertoner

3 x 380–480 V ................... 132–710 kW

Effektområde – 12-pulsfrekvensomriktare

3 x 380–500 V .................. 250–1 000 kW
3 x 525–690 V ................. 250–1 400 kW