VLT® 6000 är i den inaktiva fasen och har nått slutet av sin livscykel. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en frekvensomriktare som passar din tillämpning. I Danfoss livscykelhanteringsmodell rekommenderas byte med hjälp av tjänsten DrivePro® Retrofit. 

Inaktiv: För en frekvensomriktare i den inaktiva fasen finns inga reservdelar eller servicealternativ tillgängliga. Att använda en frekvensomriktare i den här fasen kan leda till oförutsägbara driftstopp på grund av slitage eller fel. För att undvika detta rekommenderas en uppgradering till den nya generationens frekvensomriktare för att du ska kunna använda den senaste tekniken i din tillämpning.

Efterträdaren VLT® HVAC Drive FC102

Danfoss VLT® HVAC Drive FC 102 används för ventilations-, uppvärmnings- och kyltillämpningar.  Med en rad olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner ger frekvensomriktaren VLT® HVAC Drive de lägsta totala ägarkostnaderna.

Effektområde

3 x 200–240 V ....................... 1,1–45 kW
3 x 380–480 V ................... 1,1–1 000 kW
3 x 525–600 V ....................... 1,1–90 kW
3 x 525–690 V ................... 1,1–1 400 kW

Effektområde – frekvensomriktare med låga övertoner

3 x 380–480 V ................... 160–710 kW

Effektområde – 12-pulsfrekvensomriktare

3 x 380–500 V ................. 315–1 000 kW
3 x 525–690 V ................. 450–1 400 kW