VLT® 3000 är i den inaktiva fasen och har nått slutet av sin livscykel. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en ny frekvensomriktare som passar din tillämpning. Enligt Danfoss livscykelhanteringsmodell rekommenderas byte genom att använda tjänsten DrivePro® Retrofit.  

Inaktiv: För en frekvensomriktare i den inaktiva fasen finns inga reservdelar eller servicealternativ tillgängliga. Att använda en frekvensomriktare i den här fasen kan leda till oförutsägbara driftstopp på grund av slitage eller fel. För att undvika detta rekommenderas en uppgradering till den nya generationens frekvensomriktare för att du ska kunna använda den senaste tekniken i din tillämpning.

Efterträdaren VLT® Automation Drive FC 302

VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att en enda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggande funktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner eller produktionslinjer. Den modulära plattformen med öppen teknik som VLT® AutomationDrive FC 302 bygger på gör att den också är synnerligen anpassningsbar och enkel att programmera.

Effektområde

3 x 200–240 V .............. 0,25–37 kW
3 x 380–500 V ........... 0,37–1 100 kW
3 x 525–600 V .............. 0,75–75 kW
3 x 525–690 V ............ 1,1–1 400 kW

Effektområde – frekvensomriktare med låga övertoner

3 x 380–480 V ............. 132–710 kW

Effektområde – 12-pulsfrekvensomriktare

3 x 380–500 V ........... 250–1 000 kW
3 x 525–690 V ........... 250–1 400 kW