Frekvensomriktaren VACON® NXL har nått slutfasen i sin livscykel och tillverkas inte längre. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en frekvensomriktare som passar din tillämpning.

Slutfas: En frekvensomriktare som når slutfasen har begränsade servicemöjligheter. Ett begränsat antal reservdelar, underhålls- och reparationstjänster är tillgängliga så länge som materialet finns. Det går inte att teckna några nya serviceavtal. Endast befintliga serviceavtal med våra kunder gäller.

Efterträdarna VACON® 100 och VACON® 20

VACON® 100 INDUSTRIAL är en kraftfull lösning som passar för många olika industriella tillämpningar. Den lättanvända och pålitliga motorstyrningen förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten för alla växelströmsmotorer, inklusive induktions- och permanentmagnetmotorer samt synkrona reluktansmotorer.

Effektområde

208–240 V ... 0,55–90 kW
80–500 V ... 1,1–630 kW
525–690 V ... 5,5–800 kW

Läs mer om VACON® 100 INDUSTRIAL

Frekvensomriktaren VACON 20 har många funktioner och möjligheter för att ta maskinstyrningen till en helt ny nivå. En inbyggd PLC-funktion gör att den här produkten kan anpassas till alla uppgifter, vilket innebär lägre kostnader för användaren.

Effektområde

1 x 105–120 V .... 0,25–1,1 kW
1 x 208–240 V …... 0,25–2,2 kW
3 x 208–240 V …... 0,25–11 kW
3 x 380–480 V ... 0,37–18,5 kW
3 x 520–600 V ... 0,75–5,5 kW

Läs mer om VACON® 20