VACON® 10 har nått slutfasen i sin livscykel och tillverkas inte längre. Danfoss har ett stort utbud av frekvensomriktare med låg spänning och hjälper dig att välja en frekvensomriktare som passar din tillämpning.

Slutfas: En frekvensomriktare som når slutfasen har begränsade servicemöjligheter. Ett begränsat antal reservdelar, underhålls- och reparationstjänster är tillgängliga så länge som materialet finns. Det går inte att teckna några nya serviceavtal.  Endast befintliga serviceavtal med våra kunder gäller.

Efterträdaren VACON® 20

Frekvensomriktaren VACON® 20 har många funktioner och möjligheter för att ta maskinstyrningen till en helt ny nivå. Den kompakta storleken tillsammans med den omfattande effekten utgör grunden, men möjligheterna med VACON® 20 är fler än så. En inbyggd PLC-funktion, som är en av de mest flexibla på marknaden, gör att den här produkten kan anpassas till alla uppgifter, vilket innebär lägre kostnader för användaren.

Effektområde
1 x 105–120 V .... 0,25–1,1 kW
1 x 208–240 V …... 0,25–2,2 kW
3 x 208–240 V …... 0,25–11 kW
3 x 380–480 V ... 0,37–18,5 kW
3 x 520–600 V ... 0,75–5,5 kW