VLT® Advanced Active Filter AAF 006

 • Översikt
 • Dokument
 • Tillhörande tillämpningar
 • Referensobjekt
 • Felsökning
 • Kontakta oss

Ett flexibelt filter för centraliserad/decentraliserad övertonshantering

VLT® Advanced Active Filter AAF 006 förbättrar systemets verkningsgrad och förstärker nätets driftsäkerhet för att undvika driftstopp. Filtret kan kompensera för enskilda frekvensomriktare eller installeras som en kompakt fristående lösning vid en gemensam förbindelsepunkt för att kompensera för flera laster samtidigt.

Det aktiva filtret säkerställer en optimal övertonsdämpning oberoende av antal laster och deras lastprofiler. Dessutom korrigerar filtret effektfaktorn och balanserar faslasten för att ge en optimal energianvändning.

Nätspänning och filterström*

 • 380–480 V ... 190–400 A

* Ytterligare spänningsintervall och filterström finns tillgängliga på begäran.

Funktioner och fördelar

Elektronikens livslängd ökar tack vare innovativa idéer som exempelvis returkylsystem

Ytbehandlade kretskort förbättrar hållbarheten och pålitligheten

Omfattande möjligheter till anpassning genom de många tillval som finns

Låga driftskostnader tack vare funktioner som energisparläge, progressiv switchfrekvens och korrigering av effektfaktorn

Enkel service tack vare den modulära konstruktionen

Dokument

Dokument
Modell Namn Språk Gäller endast Uppdaterad Ladda ned Filtyp
Operating guide VLT® Active Filter AAF006 Engelska Flera 10 sep, 2014 4.9 MB PDF
Fact sheet VLT® Advanced Active Filter AAF 006 Engelska Flera 20 nov, 2020 262.3 KB PDF

Tillhörande tillämpningar

Tillämpningar inom vatten och avloppsindustrin, marina sektorn samt olje-, gas- och gruvindustrin.

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomriktare för kompressorer; } else if (isBigColumns) { Frekvensomriktare för kompressorer } else { Frekvensomriktare för kompressorer }
  Frekvensomriktare för kommersiella kompressorer

  Variabel varvtalsreglering med frekvensomriktare gör att du kan minska energiförbrukningen genom att köra kompressorerna med lägre varvtal. 

 • if (isSmallPicture) { Frekvensomriktare för kompressorer; } else if (isBigColumns) { Frekvensomriktare för kompressorer } else { Frekvensomriktare för kompressorer }
  Frekvensomriktare för kompressorer i bostadshus

  Med variabel varvtalsreglering på en kylare får du konstant tryckreglering samtidigt som du matchar kapaciteten med det faktiska behovet mot bakgrund av mätningar i systemet. Varvtalsreglering är en fördel när kompressorn körs under lång tid med dellast. Sänk driftskostnader genom att köra tillämpningar med lägre varvtal som i sin tur minskar energiförbrukningen. Du kan även minska installationskostnaderna genom att optimera systemet och kompressorn.

Referensobjekt

Felsökning

Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.

Kontakta oss

Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren