Spara energi

7 enkla sätt att ta kontroll över dina energikostnader

Hemmet är din allra viktigaste livsmiljö – det är här du sover, äter, kopplar av och tar hand om dina barn. Självklart vill du ha en god komfort i alla rum utan att hela tiden behöva justera termostaterna, men det kan vara lättare sagt än gjort. Ständiga justeringar ger en väldigt varierande rumsuppvärmning och onödigt höga energikostnader.

Värmekostnader

Styr din uppvärmning och dina kostnader

Med energipriser på uppgång letar både husägare och hyresgäster efter sätt att minska energiförbrukningen och spara pengar.

Det är viktigt att din radiatortermostat kan mäta den faktiska temperaturen i rummet. Här har vi samlat 13 nyttiga tips för att hjälpa dig maximera effektiviteten i ditt hem.

Tips #1: Komfort och energibesparingar

Jämn och bekvämt fördelad uppvärmning gör det möjligt att sänka rumstemperaturen och ändå kännas varm. För varje grad rumstemperaturen kan sänkas sparar du 5% energi.

Tips #2: Använd alla radiatorerna i ett rum

Ställ in temperaturkontrollen på alla termostater i ett rum till samma nivå. Du kommer inte att spara energi eller värmekostnader genom att höja eller sänka temperaturen på en av rumstermostaterna. De andra radiatorerna får då arbeta hårdare för att värma upp rummet, vilket ger en sämre fördelning av värmen i hemmet.

Tips 3#: Täck inte över din termostat

Täck aldrig över eller blockera din termostat med föremål som kan hindra en korrekt avläsning av rummets temperatur. Det innefattar kläder, gardiner eller möbler som är placerade antingen på, över eller framför termostaten.

Temperaturen runt din termostat ska vara densamma som i övriga rummet, så se till att luften runt omkring den kan flöda fritt.

Tips #4: Ställ in nivåerna och låt dem vara

Konstanta justeringar av dina rumstermostater kommer inte att spara energi ... eller pengar. Ställ in dina termostater och låt dem reglera rumstemperaturen utan att du hela tiden går och ändrar värdena.

Tips #5: Stäng av termostaterna när du vädrar

Stäng av alla termostater i rummet när du ska vädra. Lämna fönstren öppna i 5-6 minuter. När du är klar sätter du på dem igen i samma läge som innan du stängde av dem. Om du inte sänker termostaten kommer den att reagera på draget genom att värma upp automatiskt.

Tips #6: Reglera fuktnivåer

Att vädra ut huset varje dag, oavsett väder, är en bra tumregel att hålla sig till. Fuktnivåerna i huset ska inte vara högre än 40–50 %.

Tips #7: Sänk temperaturen över natten

Du kan spara energi och pengar genom att sänka dina radiatorer 2-3 grader på natten. Vid 17°C säkerställer du också en bättre och hälsosam sömn. Men kom ihåg: Om du sänker dem mer än 3 grader kommer pengarna du kan spara att användas till att värma upp rummet igen.

Tips #8: Upprätthåll en idealisk temperatur hela dagen och natten

Optimal temperatur under dagen bör vara runt 21°C och 17°C på natten. Även om du vill sänka temperaturen ytterligare i rum som du inte använder så bör du alltid hålla minst 14°C eftersom det annars kan resultera i byggnadsskador, fukt, kondens och mögel.

Tips #9: Tänk på placeringen

När din rumstermostat är placerad på en lämplig plats – på en innervägg, ca 1,5 meter över golvnivå – mäter den förhållandena i rummet på bästa sätt. När termostaten sitter på rätt plats ger den en optimal rumstemperatur.

Kom ihåg att rumstermostaten inte får placeras i direkt solljus om den ska kunna avläsa rätt temperatur.

Tips #10: Ställ in komfortnivåer i olika rum

Som vi på Danfoss brukar säga: ”Komfort är när du inte ens lägger märke till temperaturen”. Det är precis vad våra termostater hjälper dig att åstadkomma. Lägg in ett schema med önskade temperaturer för olika tider på dagen och natten – för varje enskilt rum – som passar familjens rutiner och spara samtidigt energi och pengar.

Tips #11: Byt ut termostaten efter 15 år

Om din termostat är mer än 15 år gammal behöver den bytas ut. Vi har ett komplett utbud av energibesparande termostater för hemmet, de allra bästa som finns på marknaden, utformade för att uppfylla alla dina uppvärmningsbehov.

Tips #12: Sänk temperaturen när du åker iväg på resor

Om du lämnar hemmet för en längre tid behöver du sänka temperaturen för att spara energi.

Våra smarta, programmerbara termostater kan ställas in för frostskydd eller för att växla till läget AWAY (Bortrest) när du inte är hemma för att ge optimal energieffektivitet i hemmet.

Tips #13: Gå över till trådlöst

Idag är trådlösa rumstermostater mycket populära. Vi har ett stort utbud av trådlösa, programmerbara termostater som automatiskt justerar rumstemperaturen efter behov.

Heatman

Vill du ha fler tips och råd?

Från enkla eller mer avancerade uppgraderingar till smartare uppvärmning av ditt hem, Danfoss produkter och lösningar kan hjälpa dig att ta kontroll över din värmeförbrukning – oavsett vilka värmekostnader du har.