Värme- och kylkälla

  • Översikt
  • Tillhörande produkter

Värmepannans komponenter.

För miljontals människor över hela världen är oljebrännare viktiga både i hushållet och i arbetslivet.

Varje steg i oljebränningsprocessen styrs av en viktig komponent som säkrar optimal prestanda med minimal miljöpåverkan.

För att få ut bästa möjliga effekt ur processen har tillverkare av oljebrännare i över 50 år förlitat sig på komponenter från Danfoss – till exempel pumpar, ventiler, förvärmare, munstycken. styrenheter och tändare.

Oljebrännare installeras vanligen i enfamiljshus eller andra typer av bostadshus där de generar värme för radiatorer och varmvattensystem.

Olja är ett utmärkt medium när man behöver ett fristående värmesystem.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig energikälla. Fjärrvärme släpper inte ut avgaser eller föroreningar på användningsstället. Det behövs inga gasbehållare, oljetankar, värmare eller pannor. Allt som behövs är en undercentral. Den separerar fjärrvärmenätet från byggnadens system och för effektivt över värmeenergin.

Tillhörande produkter