Patronfilter

  • Översikt
  • Verktyg och appar
  • Filmer

Enkelt utbytbara patronoljefilter med överlägsen prestanda

En så enkel uppgift som att byta oljefilter tar oftast minst tio minuter. Lägger man sedan till den olja som spills ut när skåpet öppnas så måste man ägna ytterligare fem minuter åt städning. Men nu är det slut med det: Danfoss unika patronfilter kan bytas på bara 45 sekunder, snabbt och enkelt och utan utspilld olja.

Alla våra filter är specialkonstruerade och testade för att säkerställa att filtret behåller sin form och stannar på plats – och de finns för både eldningsolja och fotogen. Alla Danfoss driftspumpar har vårt röda patronfilter (det enda patronfilter som är godkänt och tillgängligt för användning i Danfoss Service 2.0-oljepumpar ur Diamond-serien). Du behöver inte ens skruva upp skåpet för att snabbt och prydligt komma åt och byta ut filtret.

Det är inte alltid möjligt att se eventuella avlagringar inuti filtret, så för att undvika risker och försämrad effektivitet bör man byta ut filtret i samband med att oljebrännaren genomgår sin årliga service.

Ta inga chanser. Du kan lita på rött när du ska köpa patronfilter.

Funktioner och fördelar

Ett byte tar bara 45 sekunder

Finns för både eldningsolja och fotogen

En välinställd brännare kan reducera oljeförbrukningen med upp till 10 % eller mer

Video: Byta patronfilter i Danfoss oljepumpar BFP 20, 21, 41 och 52.

Så här byter du patronfilter

Instruktioner för att byta patronfilter i en Danfoss-oljepump på ett säkert och effektivt sätt (BFP 20, 21, 41 och 52).

Verktyg och appar

Tillämpningsguide

Filmer

Se alla videoklipp om brännarkomponenter på vår YouTube-kanal.