Frekvensomriktare för fläktar i bostadshus

 • Översikt
 • Produkter
 • Kontakta oss

Optimerad komfort och energiförbrukning i byggnadens ventilation

Med användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och lägre strömförbrukning kan frekvensomriktare från Danfoss optimera fläktarnas prestanda.

VLT® HVAC Drive och VLT® Refrigeration Drive konverterar givarvärden från tryckhastighet till flödesvärden, vilket möjliggör inställningar som baseras på fasta flöden eller fasta differentialflöden. Detta optimerar både komforten och energiförbrukningen. För att förbättra komfortnivån ytterligare kan frekvensomriktare som är anslutna till fläktarna ställas in så att man undviker frekvensband som skapar resonans och skadar ventilationssystemet.

Utökad kapacitet i bygghanteringssystem

När HVAC-frekvensomriktares I/O-punkter integreras i ett nätverk för bygghanteringssystem för att utöka regulatorns kapacitet kan samtliga dessa punkter användas som fjärr-I/O-punkter. Rumstemperaturgivare (Pt1000/Ni1000) kan till exempel anslutas direkt till systemet. 

Bättre prestanda för lufthantering

VLT HVAC Drive och VLT Refrigeration Drive monteras med en inbyggd Smart Logic-regulator och fyra autoinställda PID-regulatorer för att reglera luftbehandlingsfunktioner med fläktar, ventiler och dämpare. De direkta digitala regulatorerna i bygghanteringssystemet aktiveras och sparar värdefulla datapunkter för att sänka kostnaderna för lufthantering.

VLT HVAC Drive hanterar logiska regler och ingångar från givare, realtidsfunktioner och tidsrelaterade åtgärder. Detta gör att frekvensomriktarna kan styra många olika funktioner på ett bättre sätt:

 • Scheman för helger och veckodagar
 • Kaskad-P-PI för temperaturreglering
 • Flödesbalansering mellan friskluft och utloppsluft
 • Remövervakning – från förhållandet mellan ström och varvtal kan frekvensomriktaren identifiera en trasig rem. Ett dåligt luftflöde kan snabbt identifieras så att man kan vidta åtgärder för att minska kostnader och driftstopp
 • VLT Pressure Transmitter PTU 025 med fyra tryckgivare kontrollerar filter och mäter luftflöde och tryck i ventilationssystemen
 • Monteringssatsen Remote LCP gör att frekvensomriktaren kan monteras nära fläktarna i luftbehandlingsenheter och takenheter, samtidigt som den lokala manöverpanelen monteras på utsidan för enkel åtkomst och drift 

Tillförlitlig övertonsbegränsning

Frekvensomriktare ökar precisionen, sparar energi och förlänger livslängden på tillämpningarna, men de inför även övertonsströmmar i nätet. Om man inte håller dessa övertonsströmmar i schack kan de påverka prestanda och tillförlitlighet hos generatorer och annan utrustning.

För att skapa minsta möjliga störning kan du läsa mer om hur man begränsar övertoner, programvaruverktyg och övertonsbegränsande lösningar.

EC+-konceptet

När man bygger ett HVAC-system måste de enskilda komponenterna, som motor, frekvensomriktare och fläkt, vara flexibla och kompatibla med varandra för att ge största möjliga prestanda och systemeffektivitet. Om du till exempel väljer en högeffektiv motor som bara är kompatibel med fläktar med lägre effektivitet kan den totala systemeffektiviteten äventyras och ger då inte samma höga prestanda och investering i de enskilda komponenterna.

Med Danfoss Drives EC+-konceptet kan de som utformar ventilationssystem kombinera VLT® HVAC Drive med de effektivaste fläktarna och högeffektiva permanentmagnetmotorer eller synkrona reluktansmotorer.

Fördelar med EC+-konceptet

 • Valfri motorteknik: PM, asynkron eller synkron reluktans med samma frekvensomriktare och programvara
 • Installation och drift av enheten har inte ändrats
 • Alla komponenter har valts oberoende av tillverkare
 • Mycket god systemeffektivitet tack vare kombinationen av enskilda komponenter med högsta effektivitet
 • Det går att uppgradera befintliga system
 • Ett stort märkströmsintervall för standardmotorer. PM-motorer och synkrona reluktansmotorer

Produkter

Något blev fel. Vi arbetar med att lösa detta. Försök igen senare.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information