Fjärrvärme är en konkurrenskraftig värmelösning för framtiden

Fjärrvärme för nya och gamla byggnader

En ny studie från den danska tankesmedjan ”Groen Energi” visar att fjärrvärme är en kostnadseffektiv värmelösning, även för nybyggen som uppfyller dagens krav på låg energiförbrukning.  Ett nytt fjärrvärmesystem är mycket konkurrenskraftigt när det gäller värmepriser i jämförelse med individuella värmelösningar när fjärrvärmesystem installeras i städer och urbana miljöer. Det gäller både för äldre byggnader och nybyggda kvarter med lågenergibyggnader.

Hör mer från våra experter om vad en framtid med lågenergibyggnader innebär för fjärrvärme.

Danfoss fallstudier

Relaterade insikter, tillämpningar, lösningar