Danfoss tankar om fjärrvärme

District Heating är redo för framtidens utmaningar

I direktivet om förnybar energi som EU nyligen antog har fjärrvärme och kyla en central roll. Detta visar teknikens potential att bidra till den föreslagna 20-procentiga minskningen av koldioxidutsläpp till 2020 och skapar optimism för utbyggnaden av fjärrvärme inom EU.

Fördelarna med fjärrvärme är obestridliga och väldokumenterade. Det krävs dock att det finns en vilja att gemensamt arbeta mot en trygg energiförsörjning och förståelse för att förbättringen av energisystemet är ett långsiktigt projekt. Högeffektiva fjärrvärmesystem, som systemen i Danmark, Sverige och Finland, byggdes inte i en handvändning; de har utvecklats under flera årtionden. Statligt stöd och långsiktig planering för värmesystem är också avgörande för utvecklingen av fjärrvärmenäten.

Fjärrvärmesystemens kapacitet för användning av flera olika energikällor gör dem lämpliga för både dagens och framtidens förnybara energisorter. När nya energikällor utvecklas kommer den befintliga fjärrvärmeinfrastrukturen att vara redo att leverera värme till konsumenterna. Användarna behöver inte investera i någon ny teknik eftersom den nya energikällan effektivt utnyttjas på en central anläggning. Detta gör övergången till nya och rena energikällor enkel.

Vi uppmuntrar användningen av fjärrvärme eftersom det är till nytta för samhället, konsumenterna och miljön. Tekniken är väl beprövad och framtidssäkrad och ger oss möjlighet att utnyttja stora mängder energi som idag går till spillo i energiproduktionen.

EU-direktiv för främjande av förnybara energikällor

Ecopolis – uppvärmning av en hållbar stad

Säkert, hållbart, skalbart – fjärrvärme är en viktig förutsättning för mätbara minskningar av koldioxidutsläppen.