Willhem AB och Danfoss AB tar energieffektivisering i bostäder till nästa nivå

torsdag 15 december 2022

GÖTEBORG, SVERIGE & HELSINGFORS, FINLAND – Under pågående värmesäsong förväntas de europeiska energipriserna stiga till rekordnivåer. Willhem AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag och har arbetat proaktivt för att sänka kostnaderna och minska utsläppen av växthusgaser. Willhem har tecknat ett avtal med Danfoss om implementering av Leanheat Buildings mjukvarutjänst , som i första etappen innebär 6 500 lägenheter. Framöver kommer Leanheat Building att vara det digitala sättet att optimera energiförbrukningen i hela Willhems fastighetsbestånd.

Data är råmaterialet för hållbar utveckling

Willhem har satt upp ambitiösa mål för hållbar utveckling och ämnar minska sin totala energiförbrukning med 50 % till 2030 med 2015 som baslinje. Vidare har man satt upp mål för att uppnå nettonollutsläpp i scope 1 och 2.

Danfoss Leanheat® Building är en AI-baserad IoT-lösning som övervakar, styr och optimerar inomhustemperaturen och energianvändningen. Under den senaste värmesäsongen samarbetade Willhem nära med Danfoss i ett pilottest som resulterade i betydande energibesparingar och ett stabilare inomhusklimat. Detta motiverade de två företagen att skala upp avtalet för att samarbeta i fler fastigheter. 

Magnus Åkerskog, chef för Fastighetsutveckling på Willhem AB:

"De nya möjligheterna inom digitalisering och AI kommer att hjälpa oss att optimera våra värmesystem och ge våra hyresgäster ett bättre inomhusklimat. Detta är ett viktigt steg mot att uppfylla våra ambitiösa hållbarhetsmål och minska vår energiförbrukning. Vi ser fram emot samarbetet med Danfoss i detta spännande projekt."

Natalie Schnippering, chef för Digital Services på Danfoss, tillägger:

"Vi är mycket glada över att få samarbeta med Willhem, en av de stora aktörerna på svensk bostadsmarknad. När vi kombinerar ambitiösa hållbarhetsmål med smart teknik är potentialen spännande. Tillsammans kommer vi att flytta fram gränserna för energieffektivitet och digitalisering i Skandinavien."

Om Willhem AB

Willhem äger, utvecklar och förvaltar hyreslägenheter i tillväxtorter i Sverige. Bolaget grundades 2011 och är i dag en av de stora ägarna av bostadsfastigheter i Sverige med stort fokus på god kundservice och en trygg boendemiljö. Willhem ägs av Första AP-fonden.
willhem.se

Mer information
Willhem AB
Magnus Åkerskog, Property Development Manager
Tel: +46 31 788 70 07
E-Mail: magnus.akerskog@willhem.se

Danfoss Digital Services
Maria Gihlström, Sales Manager
Tel: +46 104400257
E-Mail: maria.gihlstrom@danfoss.com

 

Läs mer om Willhem Läs mer om Danfoss Leanheat®