80 år med DEVI:s elektriska värmesystem

måndag 27 juni 2022

80 år med DEVI:s elektiska värmesystem 

DEVI:s innovativa elektriska uppvärmningslösningar har förbättrat människors livskvalitet i 80 år. DEVI gör inomhusmiljöer behagligare med hjälp av golvvärme som kan användas i badrum, kök, sovrum, kontor – precis överallt där värme behövs. DEVI:s elektriska värmekablar används inte bara inomhus, utan är också mycket populär för lösningar utomhus som minskar de risker som vintervädret innebär genom att reducera förekomsten av snö, frost och is.

DEVI har levererat elvärme sedan år 1942

DEVI grundades år 1942 i Köpenhamn i Danmark, och namnet DEVI är en förkortning av Dansk El-Varme Industri. Till att börja med tillverkade DEVI värmeelement för industriändamål. DEVI har växt avsevärt sedan dess.

DEVI har varit en del av Danfoss sedan år 2003.

Dagens elvärme

DEVI har med tiden blivit global marknadsledare inom elektrisk golvvärme och Europas största leverantör av elektriska värmesystem.

Största delen av produktionen sker i Polen (Grodzisk Mazowiecki), något som innebär att ungefär 90% av DEVI:s produkter tillverkas inom EU.

DEVIs produkter bygger på 80 års erfarenhet och stöds av marknadsledande support. I denna support ingår en garanti som inte bara gäller utbyte av kablar och mattor, utan även kostnaderna för installation och material – i upp till 20 år.

Elektriska uppvärmningslösningar

DEVI:s produkter och lösningar för elektrisk uppvärmning och elvärmesystem finns nästan överallt – i och utanför privatbostäder, flerfamiljshus och offentliga byggnader, inom infrastrukturen, på idrottsarenor, men också på platser som hissar, tåg, flygplatser och motorvägar.

Strålande möjligheter för Europa

Elektrisk golvvärme ger Europa strålande möjligheter. Den kan komma att spela en viktig roll när Europa nu måste minska sina utsläpp, öka byggnadernas energieffektivitet och i slutänden se till att kontinenten kan nå sina ambitiösa klimatmål.

Elvärme kan lösa problemen med stigande energikostnader

När solkraft kombineras med elvärme får man ett uppvärmningssystem som betraktas som en av de mest kostnadseffektiva lösningar som finns att tillgå för välisolerade bostäder. Elektrisk golvvärme ses också som en av de bästa möjligheterna att minska koldioxidutsläppen i Europa och öka energieffektiviteten i byggnader och därmed nå målen för förnyelsebara energislag.

Läs mer om elvärme och hur den kan användas